ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zaproszenie na cykliczną, XXI konferencję do Ustronia

Zaproszenie na cykliczną, XXI konferencję do Ustronia

SITPChem Oddział Gliwice i Rada Miejska FSNT-NOT w Gliwicach oraz Sekcja Ochrony Środowiska przy Zarządzie Głównym i Sekcja Wodorowa
przy Zarządzie Głównym SITPChem zapraszają na

XXI Konferencję Ochrona Środowiska – Nauka i Przemysł dla Ochrony Ziemi.
Termin: 07 – 09 grudnia 2022 roku (środa – piątek)

 

Tematyka Konferencji obejmuje:

  • Przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów
  • Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej
  • Ochrona powietrza w kontekście zmian klimatu
  • Wodór – wytwarzanie, zastosowanie i technologie wspierające
  • Nowoczesna chemia szansą czy zagrożeniem dla środowiska naturalnego?
  • Od laboratorium do skali przemysłowej – współpraca nauki i przemysłu

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów i posterów.
Deklarację uczestnictwa na „Karcie zgłoszenia” (do pobrania ze strony www.gliwice.sitpchem.org.pl) prosimy przesłać do 15 listopada 2022 r.
na adres e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Bliższych informacji udzielają:
Elżbieta Jarguz tel. 664 421 351 i Grażyna Król tel. 664 421349
Bieżące informacje aktualizowane są na stronie www.gliwice.sitpchem.org.pl
Patronat medialny: miesięcznik Przemysł Chemiczny (70 pkt MEiN, IF 0,490)

Zapraszamy do udziału w Konferencji.
(inf. SITPChem O/Gliwice, 31.10.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.