ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXII Walny Zjazd SITPChem Warszawa, 19-20 października 2022

XXXII Walny Zjazd SITPChem Warszawa, 19-20 października 2022

Od 19 do 20 października 2022 r. w Domu Technika NOT w Warszawie będzie obradował XXXII WZ SITPChem. To ważne wydarzenie w życiu Stowarzyszenia i święto wszystkich jego członków. Walny Zjazd podsumuje mijającą kadencje władz SITPChem, wybierze nowe władze, a także wyznaczy kierunki przyszłej działalności Stowarzyszenia. W całym Stowarzyszeniu trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości.

Program 2-dniowych obrad przewiduje uroczyste otwarcie XXXII WZ SITPChem 19 października, w środę, o godz. 8.30, potem cały dzień wypełniony procedurami: sprawozdaniem Prezesa z mijającej kadencji, głosowaniem nad absolutorium, wybory prezesa na nową kadencję (2022-2026), wybory Zarządu Głównego,

GKR, GSK, dyskusja o Stowarzyszeniu w mijającym czasie i w przyszłości. Ten dzień zakończy uroczysta kolacja koleżeńska w restauracji Avangarda w Domu Technika NOT w Warszawie.
Jeszcze przed rozpoczęciem XXXII Walnego Zjazdu we wtorek 18 października (godz. 17:30 – 20:00) odbędzie się spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem, także w restauracji Avangarda.

XXXII WZ SITPChem zakończy swoje obrady w czwartek 20 października 2022 r.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.