ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Uroczystość 95-lecia SITPChem

Uroczystość 95-lecia SITPChem

20 października o godzinie 11.30 w Domu Technika NOT rozpocznie się uroczystość 95-lecia SITPChem. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierająca rozwój przemysłu chemicznego oraz społeczne i gospodarcze znaczenie chemii. Stowarzyszenie realizuje swoją Misję poprzez pracę Komisji i Sekcji, organizację konferencji, sympozjów naukowo-technicznych, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami chemicznymi, a także z Federacją FSNT-NOT. Członkowie SITPChem uczestniczą w pracach Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisjach FSNT-NOT. Najważniejsza jest aktywność członków SITPChem w Kołach, Oddziałach SITPChem.

Obok lokalnych, zdeterminowanych potrzebami miejscowych firm i instytucji inicjatyw (szkoleń, konkursów, współpracy z samorządami), kierunki działania wyznacza Uchwała kolejnych Zjazdów SITPChem, zwoływanych co 4 lata. W obecnej kadencji była to Uchwała XXXI WZ SITPChem z, Ustronia-Jaszowca z 2018 r.
Ważnym obszarem aktywności Stowarzyszenia są czasopisma naukowo-techniczne.

SITPChem jest właścicielem trzech czasopism naukowo-technicznych; wykorzystuje też nowoczesne środki komunikacji w Internecie i na swojej stronie internetowej. SITPChem jest stowarzyszeniem aktywnym w przemyśle i jednostkach naukowo-badawczych, organizacjach inżynierskich i gospodarczych, w edukacji i nauce.

Uroczystość 95-lecia SITPChem uświetnią swoją obecnością władze Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Federacji FSNT-NOT, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Przedstawiciele Przemysłu, Władz Państwowych, Uczelni i Instytutów a także Koleżanki i Koledzy – uczestnicy XXXII Walnego Zjazdu.

(inf. SITPChem, 20.09.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.