ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Studia Podyplomowe: „Wyroby lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

Studia Podyplomowe: „Wyroby lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

Studia Podyplomowe: „Wyroby lakierowe. Technologia i Zastosowanie”
Szósta edycja studiów rozpoczyna się
22.10.2022, godz. 10:00 w Politechnice Krakowskiej.


Bliższe informacje na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/

Uczestnik Studiów otrzymuje Świadectwo Politechniki Krakowskiej.
Studia Podyplomowe przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Dedykowane są głównie dla:

  • dyrektorów, menedżerów, kierowników, i technologów fabryk farb i lakierów
  • pracowników działów marketingu i obsługi klienta
  • specjalistów z działów badań i rozwoju, kontroli jakości
  • specjalistów z instytutów badawczych oraz uczelni
  • innych osób zainteresowanych biznesem farb

 

Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych. Wykładowcami są naukowcy, specjaliści z instytutów badawczych z kraju i zza granicy, oraz praktycy z przemysłu.

Karta zgłoszenia na studia na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/rejestracja.html
Bliższe informacje dostępne poprzez: https://studiafarby.pk.edu.pl/kontakt.html
(inf. J. Kozieł, 16.09.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.