ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny 8/2022

Przemysł Chemiczny 8/2022

W sierpniowym wydaniu Przemysłu Chemicznego znajdziecie Państwo m. in.


Od redakcji
Wydarzenie
Kongres ETCC2022 – dr inż. Jerzy Polaczek
Artykuł sponsorowany
Nowe ekologiczne materiały tekstylne powlekane warstwą poliuretanową – Agnieszka Rachwał
Wspomnienie pośmiertne
prof. dr hab. inż. Józef Szarawara (1924–2022
Personalia
Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia PIPC
Konferencje
XI Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej – mgr Anna Skurzewska
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Patenty

Część naukowa

Preliminary analysis of water quality in the Turawa reservoir wirhin the operating installation „WOPR”
Wstępna analiza jakości wody zbiornika wodnego Turawa w obrebie działającej instalacji „WOPR”
Bogna Buta, Mirosław Wiatkowski, Łukasz Gruss, Paweł Tomczyk, Robert Kasperek, Witold Skorulski

Studies on efficiency of pheromone lures in trapping of invasive box-tree moth (Cydalima perspectalis) in Poland
Badania skuteczności działania wabików feromonowych w odławianiu inwazyjnej ćmy bukszpanowej (Cydalima perspectalis) w Polsce
Paweł K. Bereś, Grażyna Soika, Tomasz Jabłoński, Jacek Grodner

The methods of producing methanol and hydrogen from biogas
O sposobach produkcji metanolu oraz wodoru z biogazu
Grzegorz Zając, Grzegorz Maj, Paweł Krzaczek, Dobiesław Nazimek

Phosphorus and nitrogen content in composts from various waste sources
Zawartość fosforu i azotu w kompostach z odpadów pochodzących z różnych źródeł
Katarzyna Grąz, Anna Gronba-Chyła, Justyna Kwaśny

Voltammetric determination of thymol in pharmaceutical preparations
Woltamperometryczne oznaczanie tymolu w preparatach farmaceutycznych
Magdalena Jakubczyk, Slawomir Michałkiewicz, Agata Skorupa

Evaluation of physicochemical properties of plant raw materials in powder form and dry hair shampoos obtained with their addition
Ocena właściwości fizykochemicznych surowców roślinnych w formie proszku i otrzymanych z ich udziałem suchych szamponów do włosów
Małgorzata Zięba, Emilia Klimaszewska, Millena Ruszkowska

Cryogenic shredding as the first step in recycling waste jelly cables
Kriogeniczne rozdrabnianie jako pierwszy krok w recyklingu odpadowych kabli żelowych
Dawid Sojka, Krzysztof Pikoń, Katarzyna Klejnowska, Marta Lewandowska

Assessment and solidification tests of slimes from the printing wastewater treatment with Fenton systems
Ocena i próby zestalania szlamów z oczyszczania ścieków poligraficznych układami Fentona
Terese Rauckyte-Żak

Mycotoxins – limiting their occurrence and selected decontamination methods
Mikotoksyny – ograniczanie ich występowania i wybrane metody dekontaminacji
Izabela Podgórska-Kryszczuk

Comparative study of different samplers for the determination of elemental carbon levels as a main indicator of occupational exposure of workers to diesel exhaust
Badania porównawcze różnych próbników do oznaczania poziomu węgla elementarnego jako głównego wskaźnika narażenia zawodowego pracowników na spaliny
Małgorzata Szewczyńska, Joanna Kowalska, Marcin Przybyła, Andrzej Szczurek

Zinc plating – process development
Cynkowanie elektrolityczne – kierunki rozwoju
Alicja Stankiewicz, Katarzyna Zielińska

Use of mesoporous materials as adsorbents in solid-phase extraction technique
Zastosowanie materiałów mezoporowatych jako adsorbentów w metodzie ekstrakcji ciecz-ciało stałe
Małgorzata Geszke-Moritz, Agnieszka Pyć, Aleksandra Stoińska, Weronika Lis, Michał Moritz

Analysis and evaluation of the composition of toxic groups of compounds emitted in the exhaust gases of vehicles compliant with the Euro 6 standard
Analiza i ocena składu toksycznych grup związków emitowanych w spalinach pojazdów zgodnych z normą Euro 6
Aleksandra Kęska

(inf. redakcja Przemysł Chemiczny, 26.09.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.