ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie powitalne Delegatów na V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich w Gliwicach

Spotkanie powitalne Delegatów na V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich w Gliwicach

W dniach 23-25 czerwca br. w Gliwicach odbywał się V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich. Obrady, których tematyka oscylowała wokół hasła „Inżynierowie dla zdrowej planety”, odbywały się w Centrum Kongresowo-Edukacyjnym Politechniki Śląskiej. Natomiast w przeddzień otwarcia tego wydarzenia, 22 czerwca odbyło się spotkanie powitalne delegatów światowych organizacji inżynierów polskich w Domu Technika NOT w Gliwicach.

Do Domu Technika NOT, oprócz organizatorów z Gliwic i Warszawy, przybyli przedstawiciele inżynieryjnych środowisk polonijnych z Francji, Niemiec, Litwy, USA i Kanady. Po oficjalnych powitaniach, prof. Aleksander Gwiazda zapoznał zebranych z „Historią Gliwic”, a po tej prezentacji rozpoczęły się „długie, wieczorne Polaków rozmowy”.

O atmosferze spotkania niech świadczy fakt, że zamiast planowanych 2 godzin, trwało ono ponad 4.

Organizatorem spotkania była Rada Miejska NOT, z bardzo aktywnym udziałem Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach.

Wiceprezes FSNT NOT Stefan Góralczyk (z prawej) i Janusz Kowalski

Stolik francusko-niemiecko-litewsko-amerykański wsłuchany w historię Gliwic

Rozmowy indywidualne i pamiątkowe selfie (tu: Elżbieta Jarguz z Anetą Afelt, której komentarze nt. epidemii koronawirusa mogliśmy słuchać w TVN-24)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.