ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

„Las wokół nas” – kontynuacja tradycyjnych spotkań członków SITPChem O/Gliwice

„Las wokół nas” – kontynuacja tradycyjnych spotkań członków SITPChem O/Gliwice

Na spotkanie w Szkółce Leśnej w podgliwickich Rachowicach, które odbyło się 20 czerwca, wybrała się ponad 60 osobowa grupa z Koła Terenowego, IMPiB i Koła Byłych Pracowników Carbochem. Przedstawicielka Nadleśnictwa Rudziniec opowiedziała o pracy w służbie leśnej, a dr inż. leśnik Marek Troll o roli pszczół dla przyrody, uświadamiając wszystkim, że pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80% roślin; przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Stałym punktem programu tych spotkań jest „drzewko od chemików z Gliwic”, a w trosce o ochronę pszczół, dzieci Sitpchem-owców z IMPIB, które uczestniczyły w spotkaniu, posadziły miododajną lipę.

Nie zabrakło też ogniska z atrakcjami i wspólnego czasu dobrej zabawy oraz integracji. I choć tym razem karty rozdawała kapryśna tego dnia aura, było to jedno
z najbardziej udanych spotkań w plenerze.

Spotkanie rozpoczyna Jadwiga Przyłucka (od lewej) w towarzystwie przedstawicielki Służby Leśnej i prezesa ZO Jerzego Kropiwnickiego.

Dumne ze swego dzieła dzieciaki członków SITPChem – kolejne drzewo (tym razem lipa) od chemików z Gliwic, co roku powiększa szkółkę

 

(inf. E. Jarguz, SITPChem O/Gliwice, 8.07.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.