ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz pracy kol. Marii Wróblewskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Jubileusz pracy kol. Marii Wróblewskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Członkowie Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę szefowej Klubu SITPChem w tym mieście. Do życzeń dołączył Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak, przesyłając list gratulacyjny, w którym m. in. napisał:

Składamy serdeczne gratulacje i wielkie podziękowanie za pół wieku pracy i współtworzenia naszego Stowarzyszenia. Uczestnicząc od początku w pracach Klubu SITPChem – niemającego naśladowcy w żadnym innym oddziale SITPChem – najpierw jako członek Rady Klubu a potem jako Szefowa Klubu, współtworzyła Koleżanka wielce różnorodną jego działalność. Mnóstwo spotkań, wydarzeń i wystaw integrujących środowisko Kędzierzyńskich Chemików i Mieszkańców tego miasta.
Zawsze uśmiechnięta, twórcza, doskonale zorganizowana…

Do życzeń i gratulacji dołączają wszyscy członkowie SITPChem odwiedzający przez minione 50 lat Klub SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu.

(inf. SITPChem, 5.07.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.