ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dzień Chemika – 5 czerwca 2022 r.

Dzień Chemika – 5 czerwca 2022 r.

Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Czerwiec każdego roku oznacza świętowanie Ludzi Chemii w Polsce – Dzień Chemika.
Dzisiaj polski przemysł chemiczny jest liderem w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Pokonując problemy wynikające z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Covid-19, branża chemiczna przoduje w postępie w rozwoju nowych technologii i podejmowaniu wyzwań związanych z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu. To chemia oferuje technologie oraz wytwarza podstawowe materiały niezbędne do budowy paneli słonecznych lub turbin wiatrowych. Także w dobie Przemysłu 4.0 i zielonej transformacji – polska branża chemiczna zwiększa konkurencyjność na światowym rynku chemikaliów.

Koleżanki i Koledzy, jesteśmy współrealizatorami rozwoju polskiej chemii. Nasza wiedza i doświadczenie, a także podejmowane przez Stowarzyszenie działania w zakresie edukacyjnym i eksperckim, mogą dobrze służyć rozwojowi branży chemicznej. Tym bardziej, że po dwóch latach pandemii, znowu możemy się spotykać – na konferencjach i sympozjach, na wystawach i targach. Ważnymi wydarzeniami 2022 roku w SITPChem będą: ETCC – European Technical Coatings Congress, który odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i XXXII Walny Zjazd SITPChem wraz z obchodami 95-lecia naszego Stowarzyszenia, zaplanowane na 19-20 października 2022 r.
Cały sens stowarzyszeniowej działalności zamyka się w bezpośrednich kontaktach, dyskusjach i wspólnym działaniu. Teraz możemy już powrócić do realizacji naszych statutowych celów i wspólnego bycia ze sobą – tak jak to było zawsze!

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Chemikom radosnego świętowania, dobrego zdrowia i uśmiechu. Pozdrawiam serdecznie

Prezes ZG STPChem, Jerzy Klimczak

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.