ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

75-lecie Oddziału SITPChem w Oświęcimiu

75-lecie Oddziału SITPChem w Oświęcimiu

Z okazji Jubileuszu 75-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu, Prezes Jerzy Klimczak w liście gratulacyjnym napisał m. in : Czerpiąc z tradycji inżynierskiej największej niegdyś Firmy chemicznej w Polsce, i doświadczeń organizacyjnych Stowarzyszenia, Oddział SITPChem w Oświęcimiu jest przykładem bardzo umiejętnego ich wykorzystywania w bieżącej pracy i formułowaniu nowych wyzwań.
Gratulujemy systematycznej organizacji seminariów naukowo-technicznych na najwyższym poziomie, konkursów wiedzy chemicznej, a także wszystkich działań integracyjnych Koleżanek i Kolegów.
W całej Polsce znane są Oświęcimskie Rajdy Chemika i turnieje tenisa stołowego!

Wysokie kompetencje w pracy merytorycznej Stowarzyszenia i wzajemna przyjaźń codziennie – to wizerunek Oświęcimskiego Oddziału SITPChem.
W czas Jubileuszu dziękujemy za tę wielką pracę i zaangażowanie Koleżanek i Kolegów oraz składamy gratulacje i najlepsze życzenia na przyszłość – w SITPChem, w pracy i w życiu prywatnym.

Po zakończeniu uroczystości Jubileuszowych zorganizowany został Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.

(inf. ZG SITPChem, 27.05.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.