ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT

Pierwsze w nowej kadencji (2021-2025) posiedzenie plenarne członków Komisji, odbyło się 7 marca2022 r. w Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT – siedziby Federacji FSNT-NOT w Warszawie. Spotkanie miało charakter hybrydowy; niektórzy członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniu zdalnie.

Podczas posiedzenia, które otworzyła Pani Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny informując, że najważniejsze wydarzenia w środowisku, Kongres Techników Polskich i V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich mają kontekst środowiskowy. XXVII Kongresu Techników Polskich (XXVII KTP) 23-25 czerwca 2022 r. w Gliwicach na Politechnice Śląskiej oraz tradycyjnie wraz z nim organizowany V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (V SZIP) odbywają się pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety”. Także niedawny Światowy Dzień Inżyniera (4 marca 2022 w Warszawie) odbywał się z podtytułem – dla zrównoważonego rozwoju. Zatem i praca Komisji Ochrony Środowiska nabiera w tym czasie szczególnego znaczenia.

Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji członków Komisji i ich propozycji do planu pracy Komisji w nowej kadencji.

Omówiony został też nowy ramowy regulamin działania Komisji oraz wybrano Prezydium Komisji. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, mgr inż. Zbigniew Chachulski,  przypomniał, że plan działania Komisji w nowej kadencji 2021-2025 należy przestawić Zarządowi Głównemu FSNT-NOT.

(inf. SITPChem, 7.03.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.