ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Posiedzenie odbywało się 18 stycznia 2022 r. w trybie zdalnym – za pomocą programu Spółki NOT-Informatyka. Otworzył je i prowadził prezes Jerzy Klimczak w towarzystwie Sekretarza Generalnego. W obszernym programie posiedzenia znalazły się najważniejsze bieżące sprawy Stowarzyszenia. Kol. Sekretarz omówił zagadnienia związane z realizacją opracowania programów KKZ, KUZ (to nz wcześniejszego projektu) oraz DUZ – w ramach nowego Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ZG SITPChem, jest głównym Beneficjentem Projektu (Liderem), natomiast głównym Partnerem w realizacji tego Projektu, jest firma EUROKREATOR z Krakowa.

 

Członkowie Prezydium ZG SITPChem oraz goście podczas obrad 18 stycznia 2022

Następnie omówiona została realizacja Planu Pracy w 2021 roku; biorąc pod uwagę wiele ograniczeń, które towarzyszą nam wszystkim (pandemia covid) i niezbędne zmiany w funkcjonowaniu Stowarzyszenia, wiele zamiarów nie tylko zrealizowano, ale wręcz Stowarzyszenie odniosło sporo sukcesów. Do największych trzeba zaliczyć rozpoczęcie prac nad wznowieniem wydawania czasopima CHEMIK (podpisanie umowy w tej sprawie z Politechniką Wrocławską), podjęcie z powodzeniem prowadzenia wykładów w ramach cyklu Przyjazna Nauka oraz internetowych spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Inżyniera, Dnia Chemika itp. Realizowanie w trybie zdalnym – za pomocą programu Spółki NOT-Informatyka – wielu aktywności Członków i władz SITPChem. Niestety zmienił się kalendarz różnych konferencji SITPChem ze względu na pandemię koronawirusa; ograniczone były możliwości organizowania konferencji. Nie odbywały się też tradycyjne spotkania w oddziałach, nie było targów ani sympozjów. Ale Stowarzyszenie pozostawało aktywne we wszystkich najważniejszych obszarach współpracy.

Kol. Józef Kozieł, przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń SITPChem przedstawił rekomendacje Komisji dotyczące nadania godności Członka Honorowego oraz innych odznaczeń określonym kandydatom SITPChem.

Kol. Prezes przedstawił Prezydium propozyje – do dyskusji – dotyczące organizacji XXXII Walnego Zjazdu SITPChem i 95-lecia SITPChem w 2022 r. Wstępnie omówiono proponowany porządek uroczystości 95-lecia SITPChem oraz program XXXII WZD SITPChem. Podjęto także dyskusję dotyczącą realizacji Konferencji naukowej dla studentów i młodych pracowników związanych z branżą chemiczną, potencjalnych członków SITPChem. Przyjęto zdalną formę takiej konferencji i zaproponowano wstępnie jej tematykę. Prezydium podjęło decyzję o przyjęciu przez SITPChem patronatu nad X Kongresem Technologii Chemicznej TECHEM 2022, termin 11-14 maja 2022, Wrocław (organizator: Politechnika Wrocławska) oraz XI Polską Konferencję Chemii Analitycznej, termin 19-22 czerwca 2022, Łódź (organizator: Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki).

Kol. Anna Bieniecka poinformowała członków Prezydium o kolejnych spotkaniach Kolegium Redakcyjnego czasopisma CHEMIK i przygotowaniach do pierwszego wydania w I kwartale 2022.

(inf. SITPChem 25.01.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.