ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Noworoczne Spotkanie SITPChem w Gliwicach

Noworoczne Spotkanie SITPChem w Gliwicach

Styczniowa tradycja gliwickiego Oddziału SITPChem to „Spotkanie Świąteczno-Noworoczne”, które co roku w Domu Technika NOT w Gliwicach gromadziło liczne grono członków i sympatyków Stowarzyszenia. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, 28 stycznia 2022 r. znowu byliśmy razem… W zmienionej formie, ale nie wirtulanie, w panoszącym się Internecie.

Zorganizowaniu spotkania sprzyjała „Karnawałowa Gala Operetkowa” w Teatrze Miejskim w Gliwicach, na której spotkali się członkowie i sympatycy SITPChem.

Wykonawcy od lewej: Jarosław Bielecki, Anita Maszczyk, Mieczysław Unger, Naira Ayvazyan, Oskar Jasiński (fot. Teatr Muzyczny ORPHEUM)

Ze sceny popłynęły znane i lubiane arie z „Wesołej wdówki”, „Księżniczki czardasza”, „Cygańskiej miłości”, „Hrabiny Maricy” i „Krainy uśmiechu”. Śpiewacy: Anita Maszczyk, Jarosław Bielecki, Oskar Jasiński i Naira Avwazyan, orkiestra Unger Ensamble oraz zespół baletowy dostarczyli nam tego wszystkiego, za co operetkę kochamy najbardziej – piękny śpiew, niezapomniane melodie i taniec. Ten wspaniały koncert zakończył się owacjami na stojąco i dwoma bisami.

Po koncercie, grupa SITPChem spotkała się w teatralnej kawiarence, by wznieść toast za pomyślność w Nowym Roku, porozmawiać, spojrze
na siebie i tak po prostu pobyć razem.

W szarej, „kowidowej” rzeczywistości spędziliśmy wspólnie bardzo piękny wieczór.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 29.01.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.