ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress

 

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (www.etcc2022.org)

odbędzie się 12-14 lipca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prezentacje ETCC2022 dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie:
farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów, technologii i koncepcji z nimi związanych.

W ciągu trzech dni trwania kongresu odbędą się prezentacje plenarne, 6 sesji równoległych, prezentacje posterów oraz wystawa.
Dwustu prelegentów reprezentujących największe firmy, instytuty i uniwersytety z wielu krajów całego świata przedstawi najnowsze osiągniecia naukowe i techniczne.
ZAREJESTRUJ SIĘ. Skorzystaj z wymiernych korzyści z uczestnictwa.

Najważniejsze Fakty i Liczby dotyczące Kongresu:

Program ETCC2022 ponad 130 referatów oraz ponad 60 prezentacji posterowych przedstawianych przez 200 autorów z wielu krajów całego świata. Szczegóły w programie kongresu: www.etcc2022.org/en/congress/congress-program

Możliwość publikowania wystąpień kongresowych w renomowanych czasopismach, szczegóły: www.etcc2022.org/en/congress/publication-in-journals

Udział w wystawie towarzyszącej kongresowi, szczegóły dostępne na www.etcc2022.org/en/congress/registration-form-for-exhibitors

Ustalono program sesji “Summer School” dedykowanej młodym naukowcom. www.etcc2022.org/en/congress/summer-school

 

Sponsorzy oraz Partnerzy Kongresu:
 https://etcc2022.org/en/partners-sponsors

Kluczowi wykładowcy prezentujący referaty przedstawieni na stronie:  https://etcc2022.org/en/congress-information/speakers

 

Ten prestiżowy międzynarodowy kongres o zasięgu światowym organizowany jest od 70 lat w różnych krajach, tym razem po raz pierwszy w Polsce.
Nagrody w wysokości 1000 € każda zostaną przyznane w kategoriach:

  • Najlepsza prezentacja kongresu
  • Najlepszy referat młodego naukowca
  • Najlepsza prezentacja w tematyce ekologicznej
  • Inne nagrody i wyróżnienia

Więcej informacji na: www.etcc2022.org

Organizatorzy kongresu ETCC2022 :

FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com),
SITPChem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (www.sitpchem.org.pl )

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym Kongresu:
e-mail: etcc2022@sitpchem.org.pl

Zapraszamy do śledzenia informacji w mediach społecznościowych:

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.