ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Czasopismo CHEMIK – wznawianie wydawania

Czasopismo CHEMIK – wznawianie wydawania

Informowaliśmy już o podpisaniu umowy pomiędzy SITPChem a Wydziałem Chemicznym PWr w sprawie współprowadzenia kwartalnika „Chemik”. Są już podstawy prawne, by podjąć działania. Prof. Rafał Latajka, naczelny redaktor, zorganizował 3 listopada br. spotkanie Kolegium Redakcyjnego, które odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM. Podczas spotkania przedyskutowany został podział kompetencji i zadania, które niezbędnie trzeba zacząć realizować.

W skład Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Chemik” ze strony Politechniki Wrocławskiej, weszli: dr hab inż. Piotr Jamróz, prof. uczelni; dr hab inż. Tomasz Olszewski, prof. uczelni; dr hab. inż. Agnieszka Wojciechowska, prof. uczelni; dr inż Piotr Wojciechowski oraz dr inż. Sonia Zielińska. Ze strony SITPChem współpracę w początkowej fazie funkcjonowania czasopisma zadeklarowała była redaktor naczelna mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka i uzupełniła skład Kolegium.

Materiały do pierwszego wydania (w I kwartale 2022) mają być zgromadzone do końca bieżącego roku. Trwają rozmowy o treści i tytułach działów uzupełniających część merytoryczną czasopisma.
Pokazane logo czasopisma jest wersją sprzed trzech lat

(inf. Wydział Chemiczny PWr i SITPChem, 10.11.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.