ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE Nauka – Przemysł’2021

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE Nauka – Przemysł’2021

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna
MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE
Nauka – Przemysł’2021

pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN i Sekcji Materiałów Niemetalowych Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych

23-26 listopada 2021

USTROŃ – Jaszowiec, Pensjonat  JAWOR, ul. Wczasowa 51

Organizatorzy:

­­

Polskie Towarzystwo Węglowe

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków

Sekcja Węglowa i Sekcja Przetwórstwa Tworzyw przy ZG SITPChem

 

Cykliczna, coroczna konferencja naukowo- techniczna, której celem jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania.

Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. W programie konferencji przewidziano wygłaszanie: referatów (do 30 min), komunikatów (15 min), prezentację posterów i prezentację firm. Postery będą oceniane przez Komisję Konkursową, a najlepsze z nich otrzymają dyplomy i nagrody.

Prezentowane podczas Konferencji prace można opublikować w indeksowanych czasopismach polskich: Przemysł Chemiczny, Inżynieria Materiałowa, Composites Theory and Practice, Materiały&Maszyny Technologiczne.

Informacje: Komitet Organizacyjny; www. ptw.edu.pl /konferencje; www.konferencjaptw.pl; www.impib.pl

Komitet Organizacyjny: dr inż. Lidia Kurzeja – przewodnicząca  e-mail: lidia.kurzeja@interia.pl kom. 507 046 734; dr hab. Prof. UAM Mateusz Kempiński; e-mail:  matt@amu.edu.pl; dr inż. Ewa Langer; e-mail: ewa.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl oraz mgr inż. Grażyna Król; kom: 664 421 349

(inf. Lidia Kurzeja, 18.11.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.