ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

63 Zjazd Naukowy PTChem

63 Zjazd Naukowy PTChem

Ze względu na panującą pandemię 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został przesunięty o rok i odbył się w dniach 13-17 września 2021 roku. Mimo zaawansowanych przygotowań organizatorzy musieli porzucić myśl o zorganizowaniu tradycyjnego Zjazdu PTChem w Łodzi i podjąć zupełnie nowe wyzwanie, jakim jest organizacja Zjazdu hybrydowego. Czerpiąc z tradycji i dorobku poprzednich zjazdów, zaprosiliśmy do wygłoszenia wykładów plenarnych laureatów medali i wyróżnień PTChem. Obrady 63. Zjazdu w 15 sekcjach naukowych (w tym Forum Młodych), prowadzone przez najlepszych polskich uczonych, stanowiły esencję Zjazdu. W 2020 roku minęło 100 lat od założenia Oddziału Łódzkiego PTChem, dlatego w trakcie Zjazdu nie zabrakło uroczystości jubileuszowych, podkreślających osiągnięcia środowiska chemicznego w Łodzi.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – miejsce 63 Zjazdu Naukowego PTChem

(inf. 63. Zjazd PTChem Strona główna, 14 października 2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.