ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ewa Mańkiewicz – Cudny – prezesem FSNT-NOT

Ewa Mańkiewicz – Cudny – prezesem FSNT-NOT

Kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny została ponownie wybrana na prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W liście gratulacyjnym przygotowanym z tej okazji, prezes Jerzy Klimczak napisał m. in. W imieniu społeczności inżynierów i techników chemików serdecznie gratuluję ponownego wyboru na funkcję Prezesa FSNT-NOT.

Gratulujemy wytrwałości w minionym trudnym czasie pandemii i zachowanie ciągłości działania stowarzyszeń naukowo-technicznych skupionych w Federacji.
Wieloletnie doświadczenie i znakomita znajomość specyfiki funkcjonowania największej organizacji pozarządowej, skupiającej blisko stutysięczne środowisko inżynierskie i techniczne w Polsce, daje przekonanie, że kolejne wyzwania i projekty podejmowane w nowej kadencji władz Federacji SNT-NOT, będą również z sukcesem zrealizowane.
Deklarujemy współpracę i współdziałanie we wszystkich ważnych dla całej społeczności polskich inżynierów i techników przedsięwzięciach Federacji.
Życzymy wytrwałości w pracy i dużo zdrowia.
Łączymy dobre życzenia w każdej dziedzinie życia

Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny z Prezesem SITPChem podczas Wyborów Rady Krajowej FSNT-NOT

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.