ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Informacje z Oddziałów SITPChem – Oddział SITPChem/Gliwice

Informacje z Oddziałów SITPChem – Oddział SITPChem/Gliwice

Posiedzenie ZO SITPChem Gliwice – spotkanie w Domu Technika NOT Gliwice

Tęskniliśmy za spotkaniem jak zawsze – przy kawie, szeptach zakłócających główny tok narracji, za byciem razem. I oto stało się. 16 czerwca br. w budynku NOT w Gliwicach spotkali się członkowie Zarządu Oddziału na pierwszym twarzą-w-twarz posiedzeniu Zarządu Oddziału. Posiedzeniu przewodniczył prezes Jerzy Kropiwnicki, który wpierw wyraził radość ze spotkania, a potem poprosił o uczczenie pamięci naszych Koleżanek, które odeszły wiosną tego roku – Teresy Piotrowskiej, nieodżałowanej Przyjaciółki, skarbnika ZO Gliwice, oraz Marii Leśniewskiej, przez cały okres istnienia w zarządzie Oddziału SITPChem Gliwice, kierowniczce drukarni.

Rozważano i dyskutowano plany działania na najbliższą przyszłość. Posiedzenie ZO zakończył zapowiedź bliskiego spotkania członków Oddział w plenerze.

 

Piknik na terenie Szkółki Leśnej w Rachowicach

30 czerwca 2021 r. członkowie Oddziału Gliwice spotkali się na tradycyjnym pikniku w Nadleśnictwie Rudziniec. Chemicy z Gliwice od wielu lat, co roku, sadzą w okolicy Rachowic drzewa – od Chemików z Gliwic. To jeszcze nie cały las, ale spore jego uzupełnienie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Rudziniec, Pan Nadleśniczy mgr inż. Wiesław Kucharski i Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Pani Ewa Łukasik. Pan Nadleśniczy opowiedział o odpowiedzialnym gospodarowaniu lasem. Wspominał o ciągłym wzroście zasobów leśnych, a jednocześnie o wykorzystywaniu ich potencjału, o dążeniu do godzenia celów ekonomicznych i środowiskowych, spełniając jednocześnie wszystkie społeczne oczekiwania wobec lasów; zapewniał o tym, że działalność leśników ma na celu dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

Nadleśniczy Wiesław Kucharski z prezesem Jerzym Kropiwnickim

Kol. Jola Przyłucka z Panią Rzecznik Nadleśnictwa Ewą Łukasik

Członkowie Oddziału SITPChem i SIMP w Gliwicach po zakończonej pracy

 

W swojej pracy leśnicy wykorzystują badania naukowe i doświadczenia poprzedników. Jednym z celów leśników jest ochrona bioróżnorodności biologicznej we wszystkich obszarach ich działalności. W ramach takiej aktywności w Nadleśnictwie Rudziniec tworzony jest fragment lasu specjalnie dedykowany pszczołom. Powstanie tutaj spora pasieka, a dla pszczół sadzone są specjalne gatunki drzew; chemicy z Gliwic podczas tego pikniku posadzili 28 drzew: starych gatunków jabłoni i grusz, nieatrakcyjnych dla sadowników, za to ważnych przede wszystkim dzięki wspaniałym kwiatom, dla pszczół. Następna relacja z tego miejsca będzie opowiadała o degustacji doskonałych miodów wytworzonych przez pszczoły z rachowickiej pasieki.

Jeszcze trochę liczb. Powierzchnia lasów w Polsce zwiększyła się w okresie 1945-2018 z 6,5 do 9,2 mln ha; 77% procent lasów w Polsce jest zarządzanych przez Lasy Państwowe, a 20% znajduje się w rękach prywatnych. Pan Nadleśniczy opowiedział trochę o historii Polskiego Związku Łowieckiego. Wreszcie zagrał sygnał „na posiłek” i zaprosił wszystkich na pyszne kiełbaski, kaszankę i inne smakołyki.

W sadzeniu drzew pomagała Pani Rzecznik Ewa Łukasik.

To było naprawdę udane spotkanie. Po miesiącach oddalenia i zamknięcia w domach wróciliśmy do siebie, do lasu, do wspólnoty. Dziękujemy kol. Joli Przyłuckiej, która cały piknik zorganizowała, oczywiście z pomocą Przyjaciół z Oddziału, Eli Jarguz, Krysi Wojarskiej, Stefana Kiełtyki – wszystko pod czujnym okiem naszego Prezesa.

Przed Oddziałem jesienna perspektywa Gliwickich Dni Nauki i Techniki z konkursem dla młodzieży szkolnej, Konferencja Przemysł Chemiczny – horyzonty i perspektywy, cykl wykładów z cyklu „Ścieżki ludzkiego myślenia”.

Ufamy, że wszystkie plany uda się zrealizować.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 8.07.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.