ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Informacje z Oddziałów SITPChem – SITPChem Oddział Cieszyn

Informacje z Oddziałów SITPChem – SITPChem Oddział Cieszyn

Współpraca SITPChem z Politechniką Krakowską w organizacji studiów podyplomowych „Wyroby lakierowe. Technologia i zastosowanie”.

To będzie już piąta edycja studiów. Rozpoczynamy 25 września 2021.

Organizatorami dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” są: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz firma ICHEMAD Profarb z Gliwic. SITPChem współpracuje tematycznie
w sprawach programu. Tematyka: chemia i technologia farb, materiały i surowce,
i urządzenia i instalacje, badania jakościowe, techniki aplikacyjne, antykorozja, BHP, biznes.

Program i szczegóły organizacyjne na stronie: www.studiafarby.pk.edu.pl

Studia prowadzone są w układzie – co drugi weekend,  bezpośrednio na uczelni (w trybie zdalnym w okresie ograniczeń pandemii), w Instytucie Łukasiewicz Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach, w firmie ICHEMAD Profarb oraz w wybranym zakładzie gdzie słuchacze zapoznają się także z produkcją wybranej firmy chemicznej.  Egzamin końcowy obejmuje prezentację słuchacza studiów oraz zestawy pytań.

Studia przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów.

Wykładowcami są naukowcy z Politechniki Krakowskiej, specjaliści z instytutów naukowo-badawczych, doświadczeni praktycy z przemysłu farb i lakierów oraz producenta urządzeń
i instalacji do produkcji farb (także członkowie SITPChem). Wykłady prowadzą także naukowcy i praktycy z Niemiec.

Egzaminy poprzedniego, czwartego wydania  studiów odbyły się (15 i 16 stycznia br.)

 

Współpraca SITPChem Oddział w Cieszynie z firmami chemicznymi

 

Kontynuujemy tradycyjnie dobrą współpracę z  firmą PPG Cieszyn. Przyjęła nas nowa Pani Prezes Joanna Sproncel-Bagrowska. Firma PPG (Pittsburgh Plate Glass) z siedzibą w USA jest największym światowym koncernem produkującym wszystkie rodzaje farb.  PPG Cieszyn z kolei jest największą fabryką w Europie należącą do tego koncernu. Uzgodniliśmy rozszerzenie współpracy głównie w zakresie:

 • Przekazywania do wszystkich pracowników firmy (poprzez wewnętrzny system informacyjny) bieżących wiadomości o imprezach technicznych organizowanych przez SITPChem
 • Wsparcie firmy PPG przez SITPChem w zakresie kształcenia specjalistycznego,
  w tym poprzez studia podyplomowe z zakresu farb oraz rozpoznania możliwości stworzenia szkoły średniej lub pomaturalnej.
 • Udział firmy PPG Cieszyn w dedykowanych imprezach SITPChem, np.: sesji ”Dzień Chemii” organizowanej corocznie dla szkół średnich powiatu i Republiki Czeskiej
 • Udział delegowanych pracowników w kongresie ETCC2022.
 • Współpraca firmy z czasopismami należącymi do SITPChem

W trakcie spotkania z p Maciejem Paluchem prezesem firmy chemicznej „Lakma” uzgodniliśmy szeroki zakres współpracy w zakresie kształcenia kadr, informowania
o istotnych imprezach organizowanych przez SITPChem, w tym wykładach „Przyjazna Nauka”, sesjach „Dzień Chemii” i innych. Firma „Lakma” deklaruje wsparcie w postaci upominków, materiałów specjalistycznych lub finansowe.

 

Kongres ETCC2022. Prace w ramach Federacji FATIPEC

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress organizowany jest od 70 lat rotacyjnie
w różnych krajach, teraz po raz pierwszy w dniach 12-14 lipca 2022 w Polsce. SITPChem jest głównym organizatorem razem z Federacją FATIPEC.

Z powodu pandemii zmuszeni zostaliśmy do przesunięcia planowanego wcześniej terminu we wrześniu 2020 na lipiec 2022.

Program ETCC2022 zawiera ponad 130 referatów oraz 68 prezentacji posterowych przedstawianych przez 200 autorów z wielu krajów całego świata. (Szczegóły w programie kongresu: www.etcc2022.org/en/congress/congress-program)

W ciągu trzech dni kongresu odbędą się prezentacje plenarne, 6 sesji równoległych, przedstawianie posterów oraz wystawa.

Prezentacje dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii i koncepcji z nimi związanych.

W ramach prac organizacyjnych od początku roku 2021 SITPChem zrealizował:

 • Przygotowanie informacji e-mailowej do ok. 2700 adresów na całym świecie oraz promocje w najważniejszych europejskich i krajowych czasopismach chemicznych
 • Pozyskanie nowych partnerów medialnych Kongresu, w tym czasopismo „Cambridge Scholars Publisching” (UK), także czasopismo o zasięgu światowym Open Access „Materials” z siedzibą w Bazylei (Impact Factor: 3.057, 100 punktów w punktacji Ministerstwa Nauki) oraz czasopismo „Journal of Surface Coatngs Australia.
 • Inne bieżące sprawy organizacyjne.

SITPChem jest od roku 1992 członkiem Federacji FATIPEC (Federation of Associations
of Technicians for Industry of Paints in European Countries
). Aktywnie uczestniczymy
w pracach zarządu. W bieżącym roku prowadzone są działania, m.in.:

 • Narady Executive Committee Fatipec oraz organizacyjne – 6 spotkań (zdalnie)
 • Narady CSI – Coatings Society International (globalna organizacja której członkiem jest FATIPEC)– 3 spotkania zdalne
 • Organizacja symposium “Paints & Coatings Visions”. Wygłoszonych zostało 7 referatów specjalistów z krajów: Włochy, Niemcy, Holandia, Iran, Ukraina, Czechy, Polska

 

Dla naszych członków

Ograniczenia pandemiczne skierowały skupienie aktywności Oddziału SITPChem
w Cieszynie na dalsze obszary działalności, omówione już powyżej. Dodatkowo dla naszych członków:
• Ogłosiliśmy konkurs fotograficzny dla członków SITPChem pt: „Passe partout 100” Przesłane ciekawe zdjęcia umieszczamy na naszej stronie. Jury wybierze najlepsze prace i wręczymy nagrody.
• Zmieniliśmy zawartość merytoryczną naszej strony internetowej
• Wprowadziliśmy system powiadamiania s-mesami wysyłanymi automatycznie
z systemu komputerowego. Są to przypomnienia o imprezach, jako uzupełnienie
do powiadomień e-mailowych przesyłanych wcześniej a także publikacji na naszej stronie.
• Umieszczamy informacje w mediach społecznościowych

(inf. Józef Kozieł O/Cieszyn, 12.07.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.