ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wystawa „Piotr Stanisław Drzewiecki – inżynier, przedsiębiorca, samorządowiec” oraz Gala XXVII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego

Wystawa „Piotr Stanisław Drzewiecki – inżynier, przedsiębiorca, samorządowiec” oraz Gala XXVII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego

21 czerwca br. odbyło się otwarcie wystawy pt. „Piotr Stanisław Drzewiecki – inżynier, przedsiębiorca, samorządowiec” oraz Gala XXVII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego – w budynku NOT w Warszawie.

Wielką wartością naszego plebiscytu jest jednak nie tylko uhonorowanie twórców techniki, ale i spotkanie przedstawicieli społeczności technicznej, reprezentującej różne specjalności. Chodzi o interdyscyplinarne podejście do cywilizacyjnego rozwoju, z jego humanistycznymi aspektami, możliwymi przy kontaktach osobistych. Liczymy, że nam się to uda, ponieważ
w końcu powinniśmy odczuć w praktyce pozytywne działanie szczepionek, będących wielkim sukcesem nauki, technologii i kreatywności ludzkiej. Jednakże nie możemy zapominać
o odpowiedzialności za nasze poczynania – nie tylko w odniesieniu do siebie, ale także otoczenia – jak również o mutacyjnych zdolnościach koronawirusa. Udało się nam, pomimo licznych zagrożeń, utrzymać „Przegląd Techniczny” na rynku i wybrać (głosowanie internetowe) laureatów naszego plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2020”. Reprezentują oni bardzo różne dziedziny aktywności w nauce, technice, biznesie i działalności społecznej. Dla podkreślenia jubileuszu „Przeglądu Technicznego” zdecydowaliśmy przyznać 3 tytuły „Złotego Inżyniera 155-lecia PT” – powiedziała podczas gali Pani Prezes FSNT-NOT, Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Otwarcie wystawy pt. „Piotr Stanisław Drzewiecki – inżynier, przedsiębiorca, samorządowiec” oraz Gala Plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego, były transmitowane on line (https://vms.enot.pl/b/sek-jeq-ufv-5×4).

(inf. eNOT, 24.06.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.