ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jerzy Klimczak – członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Jerzy Klimczak – członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Pani dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż.Agata Kot-Wasik, powołała kol. Jerzego Klimczaka, prezesa ZG SITPChem, z dniem 14 czerwca br., do zasiadania w Radzie Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego PG w kadencji 2020-2024. Rada jest organem doradczym dla władz Wydziału; pełni funkcję konsultacyjną w procesie tworzenia i modyfikacji programów kształcenia, oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z organizacjami samorządowymi i jednostkami z otoczenia gospodarczego.

(inf. SITPChem, 24.06.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.