ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 9 czerwca 2021 r. w Warszawie

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 9 czerwca 2021 r. w Warszawie

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 9 czerwca br. w Warszawie było pierwszym bezpośrednim spotkaniem członków Prezydium po długim okresie pandemii, kiedy widywali się tylko on line. Było także niezwykle ważnym i uroczystym posiedzeniem, dlatego, że obejmowało swoim zakresem wręczenie Medalu im. Wojciecha Świętosławskiego kol. Andrzejowi Szyprowskiemu (Medalu przyznanego przez ZG SITPChem w 2019 roku).

W części roboczej obrad kol. Stanisław Oczkowicz, Sekretarz generalny ocenił pozytywnie działalność ZG SITPChem i wszystkich oddziałów, gratulując aktywności i wykonywania swoich zadań w trudnym bardzo czasie pandemii. Dokumenty w tej sprawie Prezydium jednogłośnie zarekomendowało Zarządowi Głównemu do przyjęcia na najbliższym posiedzeniu. Jak na prawie wszystkich tegorocznych posiedzeniach Prezydium dyskutowane były sprawy związane ze zwiększeniem liczy członków Stowarzyszenia; wydaje się, że droga rozwoju Stowarzyszenia poprzez wykorzystywanie wiedzy i umiejętności jego członków, działania eksperckie i edukacyjne jest najbardziej wskazana. Nie omijając oczywiście tradycyjnych form integracji poprzez wspólną organizację konferencji i sympozjów, oferta SITPChem musi zawierać wybitne umiejętności zawodowe i społeczne jego członków.

Prezydium rekomendowało Zarządowi kandydaturę na członka RN Wydawnictwa SIGMA-NOT w najbliższej 2-letniej kadencji; kandydatką Prezydium jest Anna Czumak-Bieniecka.
Kol. Józef Kozieł, wiceprezes, wskazał na sukces projektu Przyjazna Nauka – cyklu wykładów prezentowanych na platformie FSNT-NOT – adresowanych do szerokiego grona osób zainteresowanych techniką, nie tylko chemią, ale także rozwojem cywilizacyjnym świata. Do końca czerwca realizowany był zapowiedziany program Przyjaznej Nauki; po wakacjach będzie on kontynuowany w nowych odsłonach. Zapraszamy do skorzystania z tej wspaniałej inicjatywy Oddziału SITPChem w Cieszynie i dziękujemy kol. Koziełowi i zespołowi z Cieszyna za te interesujące spotkania.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.