ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Partnerstwo Wodorowe

Partnerstwo Wodorowe

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., która określi cele i działania na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej, odnoszące się do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania został udostępniony SITPChem wraz z zaproszeniem do współpracy. Międzyresortowy Zespół do spraw gospodarki wodorowej pracuje pod kierownictwem Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej.

Pan Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii z Ministerstwa Klimatu zaprosił Stowarzyszenia do przyłączenia się do prac na rzecz Partnerstwa Wodorowego i tym samym przystąpienia do Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. SITPChem przyjął z satysfakcją to zaproszenie. O wspólnych działaniach będziemy sukcesywnie informować.

(inf. SITPChem, 21.06.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.