ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Andrzej Szyprowski – podziękowanie za wspaniałą pracę

Andrzej Szyprowski – podziękowanie za wspaniałą pracę

Kol. Andrzej Szyprowski zakończył pracę na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika Przemysł Chemiczny. Wiele informacji na ten temat zaprezentowaliśmy w poprzednim serwisie Aktualności. Teraz pozostało jeszcze podziękowanie ZG SITPChem, przekazane Redaktorowi przez Prezesa ZG SITPChem, Jerzego Klimczaka:

 

Wielce Szanowny Redaktorze, Doktorze, Kolego!
Prowadzenie miesięcznika Przemysł Chemiczny przez minione 20 lat jest tytułem do przekazania naszych najwyższych słów uznania i wdzięczności.
Jako Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego jesteśmy szczególnie pełni podziwu dla Redaktora – za znakomite prowadzenie Zespołu Redakcyjnego i konsekwentną, z sukcesem, realizację założonego planu rozwoju naszego miesięcznika.
Z 40-stronicowego czarno-białego czasopisma, po 20. latach Przemysł Chemiczny jest uznanym wydawnictwem, gdzie co miesiąc na 145 stronach, w wielu publikacjach prezentowany jest dorobek chemików – w nauce i technice. Dzisiaj byliby także dumni, ze wspaniałej kontynuacji Ich zamierzeń, Twórcy tego czasopisma sprzed ponad 100 lat. Serdecznie za tę pracę dziękujemy!
Przez te wszystkie lata rosła nie tylko liczba publikacji, ale szeroko prezentowano i komentowano na łamach sukcesy firm, dokonania ośrodków naukowych i badawczych oraz całej branży chemicznej w Polsce i na świecie – w różnych formach dziennikarskich, bogato ilustrowanych, zawsze ciekawych.
Dziękujemy Redaktorowi za wkład w rozwój polskiego czasopiśmiennictwa technicznego oraz za znaczące środki zasilające nasze Stowarzyszenie – z wypracowywanych co roku przez Redakcję zysków.
Życzymy wiele siły, zdrowia i takiej samej przyjaźni – zawsze. 

Były kwiaty i uśmiechy. Gratulujemy wielkiej pracy i uznania.

W uroczystym posiedzeniu Prezydium ZG SITPChem uczestniczyli: od lewej: Józef Kozieł, Stanisław Oczkowicz, Barbara i Andrzej Szyprowscy, Jerzy Klimczak, Anna Bieniecka i Jerzy Marcinko.

Tymczasem wiadomo, że Jerzy Klimczak objął stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika Przemysł Chemiczny od 1 czerwca 2021 r. Taka przyjacielska zmiana na stanowisku redaktora naczelnego daje dobre nadzieje na dynamiczny rozwój miesięcznika Przemysł Chemiczny i całego Stowarzyszenia.

Jerzy Klimczak i Andrzej Szyprowski – redaktorzy naczelni

Po uroczystościach w biurze ZG SITPChem w budynku NOT w Warszawie, odbyła się uroczysta kolacja.

(inf. SITPChem, 15.06.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.