ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik Przemysł Chemiczny 5/2021 – już dostępny

Miesięcznik Przemysł Chemiczny 5/2021 – już dostępny

Wydanie Przemysłu Chemicznego nr 5/2021 otwiera pożegnanie dr. Andrzeja Szyprowskiego z redakcją po ponad 20-letniej pracy na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika Przemysł Chemiczny, czasopisma z ponad 100-letnią tradycją. Redaktor Szyprowski znakomicie rozwinął miesięcznik, czyniąc zeń najbardziej ceniony miesięcznik w Wydawnictwie SIGMA-NOT i plasując go na czele naukowo-technicznych czasopism chemicznych.

Zdjęcie okładce: instalacja kauczuków SSBR w zakładach Grupy Synthos SA w Oświęcimiu (Foto: Synthos SA)

Podziękowanie za trud i wspaniałą pracę skierował w Liście do redakcji Jerzy Klimczak, prezes ZG SITPChem – właściciela tytułu.
Comiesięczny komentarz, w tym wydaniu pt. Globalne ocieplenie. Czy pieniądz i polityka wygrają z nauką napisał dr inż. Ludwik M. Bednarz .
Na kolejnych stronach Personalia, Aktualności i informacje Z życia PIPC oraz informacje o konferencjach i z prasy zagranicznej. Dalej Przegląd zgłoszeń patentowych oraz Polskie czasopisma naukowe na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cz. XIII

Część naukowa, to publikacje:
Polietylen jako substytut polistyrenu spienionego w opakowalnictwie Helena Fidlerová, Łukasz Popławski, Marcin Surówka
Analiza właściwości oleju pirolitycznego pod kątem jego magazynowania, transportu i użytkowania Agata Czardybon, Karina Ignasiak
Osady po chemiczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków z produkcji wodorozcieńczalnych farb dekoracyjnych Terese Rauckyte-Żak
Erozja kawitacyjna pomp. Zapobieganie i ograniczanie jej skutków Krzysztof Karaśkiewicz
Badanie charakterystyki oddziaływań produktu utleniania układu albumina surowicy bydlęcej-lipid. Rola sprzężonych nienasyconych aldehydów Wenjuan Li, Yan Wu, Conghu Li, Yiqing Xu, Meifeng Wang, Liangliang Zhu
Wybrane aspekty techniczne związane z transportem domieszek wodoru sieciami gazowymi Aneta Korda-Burza, Monika Kałdonek, Dorota Polak
Zastosowanie dodatków katalitycznych do spalania pelletu z łuski słonecznika w kotle małej mocy Paulina Wojtko, Błażej Gaze, Bernard Knutel, Aleksandra Wacławek, Przemysław Bukowski, Leszek Romański
Wpływ wymiany kotłów grzewczych opalanych paliwem stałym na jakość powietrza w Polsce w latach 2000–2020 Karol Gołoś, Bartosz Ciupek, Wojciech Judt, Rafał Urbaniak
Optymalizacja procesów jednostkowych w technologii organicznej Sebastian Balicki
Pokrywa śnieżna jako wskaźnik zanieczyszczeń pyłowych (Padół Kielecko-Łagowski) Mirosław Szwed, Rafał Kozłowski
Inteligentne monitorowanie jako skuteczna metoda podwyższania efektywności i jakości procesu rozdrabniania Weronika Kruszelnicka

Zachęcamy do lektury!

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.