ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem w Konkursie MNiSW, na opracowanie programów nauczania dla Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ)

SITPChem w Konkursie MNiSW, na opracowanie programów nauczania dla Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ)

ZG SITPChem złożył elektronicznie bardzo obszerny i wymagający dużego nakładu pracy wniosek dotyczący udziału w Konkursie organizowanym przez MNiSW , na opracowanie programów nauczania dla Dodatkowych Umiejętności Zawodowych ( dla wyspecyfikowanych obszarów przemysłu chemicznego oraz ceramiczno-szklarskiego). Rozstrzygniecie Konkursu kwiecień/maj 2021.

(inf. SITPChem, 12.04.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.