ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne to ogólnopolska konferencja naukowa przeznaczona dla studentów i doktorantów studiów chemicznych i nauk pokrewnych, którzy chcą zaprezentować swoje badania naukowe, bądź prezentacje przeglądowe, wśród swoich rówieśników. Najważniejszym atutem PSSCh jest fakt, że sesje prezentacji i posterowe odbywają się w czasie rzeczywistym – prelegenci przedstawiają na żywo swoje wyniki badań, po czym dyskutują z pozostałymi uczestnikami. SITPChem było patronem tego Sympozjum.

II edycja Sympozjum odbyła się w dniach 20-21.03.2021 r.;  wzięło w niej udział 109 prelegentów przedstawiając komunikaty ustne oraz posterowe z 19 ośrodków naukowych z całej Polski. Organizatorem II PSSCh byli: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików UG oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG. Podczas Sympozjum wystąpił gościnnie dr Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy przedstawił wpływ środków psychoaktywnych na działanie organizmu ludzkiego. Podczas wydarzenia organizatorzy nagrodzili dwa najlepsze komunikaty ustne i posterowe. Nagrodę główną za najlepszy komunikat ustny zdobyła Pani Sylwia Klińska z Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłosiła prezentacje pt. „Biosynteza kwasu alfa-eleostearynowego w nasionach Momordica charanita L.”, a nagrodę główną za najlepszy komunikat posterowy zdobyła Pani Martyna Krajewska z Politechniki Poznańskiej, przedstawiając plakat pt. „Technika monowarstw Langmuira w badaniach biomedycznych i farmaceutycznych”. Dodatkowo wyróżnienie otrzymała Pani Nina Tarnowicz-Staniak z Politechniki Wrocławskiej za komunikat ustny pt. „Formation of Hybrid AuPd Nanorods-Cellulose Composite and its Applications in Photocatalysis” i Pani Marta Podgórny z Uniwersytetu Wrocławskiego za komunikat posterowy pt. „Węgiel wart miliony, czyli dlaczego wychwytywanie dwutlenku węgla jest tak pożądane”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w II Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym i życzymy dalszych sukcesów w badaniach naukowych.

 (inf. Damian Makowski , PSSCh2021, 9.04.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.