ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowy termin kongresu ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (poprzednio ETCC2020), to 12-14 lipca 2022 w Krakowie.

Nowy termin kongresu ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (poprzednio ETCC2020), to 12-14 lipca 2022 w Krakowie.

Z powodu światowych restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2,
nowy termin kongresu ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (poprzednio ETCC2020) 12-14 lipca 2022 w Krakowie.

Wszystkie dotychczasowe warunki i ustalenia, w tym:

  • Rejestracja do udziału w kongresie
  • Dokonane opłaty kongresowe
  • Przesłane wystąpienia: referaty oraz postery
  • Rejestracje do udziału w wystawie
  • Zgłoszenia do sesji „Summer School” dla młodych naukowców

pozostają ważne w nowym terminie kongresu.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.etcc2022.org

Prezentacje ETCC2022 dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie:

farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii

i koncepcji z nimi związanych.

Nowy TERMIN ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW: 30 STYCZEŃ 2022

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.