ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

4 marca 2021 ludzie techniki obchodzili ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA,
w tym roku pod hasłem INŻYNIERIA NA RZECZ ZDROWEJ PLANETY.

SITPChem Oddział Gliwice oraz Rada Miejska FSNT-NOT zorganizowali seminarium on line z udziałem wybitnych wykładowców.

Pan Profesor Ewaryst TKACZ, Politechnika Śląska, Gliwice, przybliżył problemy sygnałów biomedycznych we współczesnej diagnostyce medycznej – zaawansowane metody ich przetwarzania

Wychodząc z historii sygnałów biomedycznych, Profesor wskazał  potrzebę ich analizy w odniesieniu do diagnostyki medycznej; przybliżył wykorzystanie przekształcenia Fouriera i jego modyfikacji, np. transformaty  falkowej oraz widm wyższych rzędów (tych sygnałów), czyli bispektrów i trispektrów, które otwierają nowe możliwości wnioskowania diagnostycznego. Pokazał również kilka  krótkich filmów ilustrujących jeden z nadzorowanych przez siebie projektów, dotyczący opracowania stroju treningowego dla sportowców, które mogą przewidywać ewentualną kontuzję.

Pan dr hab. Arkadiusz PRZYBYSZ, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, opowiedział o fitoremediacji – technologii wykorzystującej rośliny w procesie oczyszczania powietrza

Tematem wykładu było zanieczyszczenie powietrza w miastach, rola zieleni w przestrzeni miejskiej; drzewa i krzewy jako filtry powietrza. Wskazał, co można zrobić, aby zieleń miejska lepiej oczyszczała powietrze, poprawiając komfort życia mieszkańców. Wskazane zostaną drzewa i krzewy, które mogą być najskuteczniej wykorzystane w zieleni miejskiej dla poprawy powietrza w terenie zurbanizowanym.

Informacje o PT Wykładowcach: http://www.gliwice.sitpchem.org.pl
Sympozjum odbyło się w trybie zdalnym: https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj; uczestniczyło blisko 50 osób, zaciekawionych wykładami i gorąco dyskutujących. Prezentacje są dostępne http://www.gliwice.sitpchem.org.pl
SITPChem O/Gliwice serdecznie dziękuje PT Wykładowcom i uczestnikom Sympozjum.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 10.03.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.