ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją

Ochrona przed Korozją

Ochrona przed Korozją
wydanie 3/2021 jest już dostępne
w numerze szeroka oferta badań laboratoryjnych w obszarze korozji

ARTYKUŁY NAUKOWE

  • Powłoki malarskie z farb proszkowych na wyrobach stalowych ocynkowanych zanurzeniowo – porównanie wymagań jakościowych GSB I QUALISTEELCOAT w odniesieniu do NORMY PN-EN ISO 13438
  • Modyfikacja wodnych farb na pokrycia dachowe pod kątem poprawy estetyki wymalowania i zachowania współczynnika odbicia promieniowania słonecznego

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

  • Systemy biernego zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych na polskim rynku budowlanym
  • Kilka słów o oczyszczaniu ścieków galwanicznych

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

  • Zakład Chemii Analitycznej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych doświadczony personel i nowoczesna aparatura
  • BOSMAL badania odporności korozyjnej w rękach specjalistów
  • Badania korozyjne w rozpylonej solance

www.ochronaprzedkorozja.pl www.ochronaprzedkorozja.com

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.