ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

System Wirtualnych Spotkań z modułem głosowań oraz wyborów VMS ( Virtual Meeting System)

System Wirtualnych Spotkań z modułem głosowań oraz wyborów VMS ( Virtual Meeting System)

14 stycznia 2021r. Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o. rozwijającej bezpieczne narzędzia, w tym aplikację wideo-konferencji i podejmowania decyzji on-line, zorganizowało spotkanie on-line dla Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz Stowarzyszeń Naukowych na temat:
„Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO. Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji”.

Spotkanie dedykowane było osobom zarządzającym stowarzyszeniem lub oddziałem, dyrektorom oraz doradcom biznesowym działającym przy stowarzyszeniach, terenowych jednostkach organizacyjnych i podmiotach powiązanych z FSNT-NOT.
W trakcie spotkania przedstawiony został zakres usług/produktów, które można wdrożyć do oferty stowarzyszenia/terenowej jednostki organizacyjnej, mechanizm współpracy, w tym podział przychodów.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą poprowadził Kamil Wójcik – Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT, na której przedstawił koncepcje współpracy oraz możliwości dodatkowych przychodów dla TJO i SNT, poprzez oferowanie podmiotom współpracującym produkty i usługi opracowane przez zespół inżynierów NOT Informatyka.
Drugą cześć poprowadził Tomasz Dunaj – członek SWTP, przedstawiając narzędzia, które usprawniają działania przedsiębiorstwa w dobie pandemii a mianowicie.

System Wirtualnych Spotkań z modułem głosowań oraz wyborów – VMS ( Virtual Meeting System), który posiada bogaty zestaw funkcjonalności do audio-wizualnej komunikacji elektronicznej i organizowania spotkań on-line, zapewniający kompleksową obsługę informatyczną firm oraz instytucji. System jako jeden z nielicznych gwarantuje pełne bezpieczeństwo przetwarzania danych i ochronę własności intelektualnej użytkowników.
Oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie sesji, udzielanie głosu uczestnikom, współdzielenie tablicy, pracę w podgrupach, rejestrację przebiegu spotkania oraz udostępniania i przesyłania prezentacji.
Na potrzeby organizacji spotkań, użytkownik ma do dyspozycji szeroki wachlarz opcji dostępu, począwszy od prostego linku do spotkania a skończywszy na zaawansowanym mechanizmie spersonalizowanych kodów dostępu, dzięki którym może zorganizować głosowania jawne lub tajne, a także przeprowadzić wybory.

System Rezerwacyjny – nConference, który zawiera liczne funkcjonalności dedykowane konferencjom, organizacji szkoleń, takie jak prezentacja terminarza, możliwość zaawansowanego zarządzania zgłoszeniami czy kompleksową obsługę płatności elektronicznych i dokumentacji księgowej. Ze względu na bardzo ergonomiczną budowę, nConference stanowi kluczowe wsparcie dla przedsięwzięć organizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i podmioty komercyjne. System stanowi podstawowe narzędzie do komunikacji z uczestnikami szkoleń, konferencji lub , po zakończeniu Webinarium odbył się panel dyskusyjny, na którym każdy mógł zabrać głos i wypowiedzieć się na temat ewentualnej współpracy.

Zespół SWTP i NOT Informatyka pozostaje do dyspozycji stowarzyszeń, firm i instytucji zainteresowanych organizacją spotkań i konferencji.

(inf. SITPChem, 20.01.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.