ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją wydanie 2/2021

Ochrona przed Korozją wydanie 2/2021

Numer lutowy ‘Ochrony przed Korozją”, oprócz artykułów naukowych, przedstawia ofertę edukacyjną i szkoleniową w obszarze korozji i antykorozji.
W wydaniu m. in.:

Głębokościowa charakterystyka odporności korozyjnej azotowanego stopu Ti6Al4V — K. Jagielska-Wiaderek
Zrównoważone gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w przemyśle galwanotechnicznym w świetle założeń GOZ— J. Krupanek, M. Kalisz
Przemysł 4.0 – kształtowanie procesów produkcyjnych — B. Kawalec-Pietrenko
Zapewnianie bezpieczeństwa i wartości w całym łańcuchu dostaw — P. Scott

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 2021 roku – antykorozja stali i betonu
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne – działalność edukacyjna
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych. Wiedza najlepszą ochroną przed korozją
Kompozyty Belzona do napraw, regeneracji i zabezpieczeń w przemyśle.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line

Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – działalność edukacyjna
Badania korozyjne – szkolenia oferowane przez Laboratorium Corr-Lab
Konkursy SITPChem, PSK, PSMB. Nowe edycje konkursów dla młodych (i nie tylko) korozjonistów
Laur Innowacyjności 2020. X edycja Konkursu
GEHOLIT+WIEMER wzmacnia grupę kapitałową KABE Swiss
Europejska Federacja Korozyjna – działalność w 2020 roku.
Zapraszamy do lektury.

(inf. Ochrona przed Korozją, 18.02.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.