ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0

Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0

Umowa o współpracy Uczelni z FCA Poland S.A.

2 lutego 2021 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się kolejna konferencja naukowa „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Organizatorami konferencji był Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji MUP oraz oświęcimski Oddział SITPChem wraz z Sekcją Inżynierii Produkcji SITPChem. W tym roku konferencja ze względu na pandemię COVID-19 odbywała się w wersji on-line.

Plakat Konferencji MUP w Oświęcimiu

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik, zgromadzonych przywitała także Rektor MUP dr Sonia Grychtoł.
Ważnym elementem było uroczyste podpisanie umowy o współpracy z przedstawicielami FCA Poland S.A . Uczelnię reprezentowała Rektor dr Sonia Grychtoł a FCA Poland SA Dyrektor Zakładu Tomasz Gębka i Dyrektor Personelu i Organizacji Andrzej Piętka. Dzięki podpisanej umowie Uczelnia wraz z Przedsiębiorstwem będą budować mechanizm przygotowywania kadr dla potrzeb przedsiębiorców z obszaru zarządzania, ekonomii oraz zarządzania i inżynierii produkcji, organizować wspólne seminaria, konferencje, panele dyskusyjne, a studenci zyskają możliwość realizacji praktyk w FCA Poland, wizyt studyjnych, a także pisania prac dyplomowych związanych ściśle z działalnością przedsiębiorstwa.

Referat wprowadzający wygłosił Dyrektor FCA Poland SA, w którym przedstawił firmę oraz oczekiwania w stosunku do studentów kończących uczelnię.

Kolejne referaty na konferencji wygłoszone zostały w trzech panelach plenarnych :
– Inteligentne systemy a przemysł 4.0 – nauka dla gospodarki
– Inteligentne systemy informatyczne i logistyczne w służbie przemysłu 4.0
– Zarządzanie i strategie rozwoju w dobie przemysłu 4.0

Referaty dotyczyły m. in. nauki w służbie przemysłu 4.0, roli Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w dobie gospodarki 4.0, skanerów 3D, uwarunkowania w zakresie rozwoju modelu Społeczeństwa 5.0.

Konferencję podsumował prowadzący dwa ostatnie panele Wiceprezes ZG SITPChem, a zarazem prezes oświęcimskiego Oddziału i przewodniczący Sekcji Inżynierii Produkcji dr inż. Adam Tarniowy.

SITPChem Oddział Oświęcim od kilku lat współpracuje z MUP, wspiera działania Uczelni w zakresie tworzenia i opiniowania programów kształcenia na kierunkach inżynierskich, a także pomaga w organizacji wizyt studyjnych w różnych zakładach pracy związanych z przemysłem.
W konferencji wzięło udział on-line ponad 80 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni, w tym osoby z SITPChem.
(inf. Stanisława Dąbrowska, SITPChem O/Oświęcim, 3.02.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.