ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kongres ETCC2020 ma nowych partnerów medialnych Journal of Surface Coatings Australia

Kongres ETCC2020 ma nowych partnerów medialnych Journal of Surface Coatings Australia

Nowym partnerem medialnym jest australijskie czasopismo naukowe: „Journal of Surface Coatings Australia”; https://scaa.asn.au/ . Będziemy mieli dalszą promocję kongresu w Australii i Nowej Zelandi. Loga czasopism partnerskich wraz z linkami do ich stron są umieszczone na stronie kongresu: https://etcc2020.org/en/congress/partners-sponsors
Zwiększony zostaje więc zasięg promocji ETCC2020, a także specjalnych wydań i możliwości publikacji dla uczestników kongresu. Martwią nas tylko ograniczenia pandemii. W ramach FATIPEC zaproponowano sympozjum (w formie zdalnej): “Paints and Coatings Vision”. Termin: 27 maja 2021. Referaty wygłoszą młodzi naukowcy z różnych krajów, którzy zgłosili się do udziału w ETCC2020. Program sympozjum powinien być sformułowany w marcu br.
.
(Inf. J.Kozieł 14.12.2020 i 12.02.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.