ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Społeczna Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Społeczna Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Społeczna Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej została powołana dla zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału i Uczelni. Do jej głównych zadań należy wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Wydziału i wspierania jego rozwoju, wyrażania opinii także w sprawach działalności dydaktycznej i badawczej, współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi przez członków Rady i środowiskiem Uczelni, wyrażanie opinii i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Rada liczy 54 członków. Pan prof. Janusz Wójcik, prodziekan ds. ogólnych Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, po skończonej kadencji Rady, zaprosił do dalszej współpracy m. in. przedstawicieli SITPChem, Jerzego Kropiwnickiego i Annę Bieniecką.

Warto dodać, że Oddział SITPChem w Gliwicach współpracuje z Wydziałem od wielu lat, przedstawiciele SITPChem uczestniczą w uroczystościach akademickich, wspólnie organizowana jest regionalna edycja Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, członkowie Rady uczestniczyli w procesie akredytacyjnym na dwóch kierunkach na Wydziale Chemicznym.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 11.01.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.