ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Komitet Chemii PAN – współpraca z SITPChem

Komitet Chemii PAN – współpraca z SITPChem

Jeszcze 16 grudnia 2020 r. odbyły się posiedzenia Prezydium Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk oraz Zgromadzenie Ogólne ( PAN ). W obu spotkaniach uczestniczył Prezes SITPChem Jerzy Klimczak, który reprezentuje SITPChem w Prezydium Komitetu Chemii PAN. Komitet Chemii (pan.pl)

W trakcie obrad zatwierdzono m.in. plan pracy na 2021 r., a w nim m.in.
–  zainicjowanie ogólnokrajowej dyskusji nad poziomem nauk chemicznych w kontekście potrzeb zmian po wygaśnięciu epidemii;
–    zainicjowanie dyskusji nad nowymi formami współpracy nauka – przemysł;
–   zainicjowanie dyskusji nad potrzebą nowych form oceny instytucji i pracowników naukowych, włączając zmiany w istniejących systemach grantowych;
–   kontynuowanie zobowiązań w ramach współpracy z IUPAC –  Interantional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC – Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie).

Komitet Chemii PAN został powołany w 1954 r. w celu rozwiązywania problemów nauk chemicznych, zarówno podstawowych jak i stosowanych, zwłaszcza w obszarze badań i ich zastosowań, koordynacji, upowszechniania, nauczania, organizacji oraz współpracy z przemysłem (z wyłączeniem szeroko pojętej chemii analitycznej). Zajmuje się również reprezentacją polskiej chemii w organizacjach międzynarodowych.
Komitet liczy 61 członków, w tym 22 członków PAN oraz 31 przedstawicieli wybranych przez Rady Wydziałowe/Naukowe instytucji mających prawa habilitowania z nauk chemicznych lub technologii chemicznej. W skład Komitetu wchodzą także Prezesi Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz 5. przedstawicieli przemysłu chemicznego. Taki skład upoważnia do pełnienia przez Komitet roli zbiorowego eksperta w zakresie chemii i technologii chemicznej, a głównym celem jego działalności, m.in. poprzez współdziałanie z PTChem, SITPChem i Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, jest integracja środowiska naukowo-badawczego i przedstawicieli przemysłu chemicznego wokół wiodących problemów nauki oraz organizacji i finansowania badań.
Prezydium Komitetu pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) – pod przewodnictwem czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Janusza Jurczaka.

Skład Prezydium Komitetu Chemii PAN 2020-2023

Przewodniczący: Prof. dr hab. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa
Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Warszawa
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kraków
Sekretarz: Dr Piotr Lipkowski, Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa
Członkowie Prezydium:
Mgr inż. Jerzy Klimczak, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Zarząd Główny SITPChem (FSNT-NOT) Warszawa
Prof. dr hab. Izabela Nowak, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego Warszawa
Prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii
Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Warszawa

W ramach realizacji planu pracy Komitetu na 2021 r. , kol. Prezes SITPChem Jerzy Klimczak został powołany do Zespołu III, który będzie się zajmował zagadnieniem: Potrzeba nowych form oceny pracowników i instytucji.

(inf. SITPChem 8.01.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.