ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem – cykl wykładów Przyjazna Nauka” z wykorzystaniem systemu VMS.eNOT.pl

SITPChem – cykl wykładów Przyjazna Nauka” z wykorzystaniem systemu VMS.eNOT.pl

Koleżanki i Koledzy z Oddziału SITPChem w Cieszynie z Prezesem Józefem Koziełem zainicjowali program wykładów w cyklu „Przyjazna Nauka”.  Został uzgodniony z wykładowcami sposób prezentacji oraz forma, która ma służyć popularyzowaniu chemii i innych nauk. Józef Kozieł stworzył program, który – liczymy – uda się w całości zrealizować.
Wykładowcami będą znakomici Profesorowie z wielu polskich uczelni oraz inżynierowie i menedżerowie z firm przemysłowych.
Wykłady będą dedykowane wszystkim członkom SITPChem oraz młodzieży szkół średnich zainteresowanej poszerzeniem wiedzy. Informacje i apel o zainteresowanie skierowany jest także do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezentacje będą się odbywały poprzez platformę „Sala Konferencyjna” (system VMS.eNOT.pl ). Słuchacze będą uczestniczyć logując się poprzez link  https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj i następnie podając kod dostępu: 848190  oraz  swoje imię i nazwisko.
Pierwsze dwa wykłady już się odbyły skupiając ok. 60-osobową publiczność; docierały do organizatorów wyrazy uznania i podziękowania.

Najbliższe odbędą się 11 stycznia 2020 godz. 17.00 pt. Najciekawsze osiągnięcia architektoniczne – wykładowca, Tomasz Wysocki Architekt. 16 stycznia 2021 godz. 19.00
Liczby kwantowe – matura 2021 – wykładowca, Wioletta Wędrowczyk-Zamarska
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego (zapraszamy Młodzież licealną) oraz 25 stycznia 2021 godz. 17.00 Odnawialne źródła energii – wykładowca, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek Politechnika Krakowska.

Cały program cyklu Przyjazna Nauka jest dostępny na www.sitpchem.org.pl
Zapraszamy do udziału i dyskusji.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.