ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Komisja Ochrony Środowiska FSNT-NOT spotkanie on line 11 grudnia 2020 r.

Komisja Ochrony Środowiska FSNT-NOT spotkanie on line 11 grudnia 2020 r.

Tematem spotkania była Fitoremediacja – drzewa jako narzędzia oczyszczające powietrze w mieście”. Wykład przygotował i wspaniale poprowadził dr hab. Arkadiusz Przybysz, Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Pracownik Instytutu Nauk Ogrodniczych w Katedrze Ochrony Roślin SGGW. Naukowo zajmuje się wyjaśnieniem mechanizmów akumulacji zanieczyszczeń powietrza przez rośliny miejskie oraz oceną wpływu warunków miejskich (stres solny, susza, zanieczyszczenie gleby i powietrza) na zieleń rosnącą w terenie zurbanizowanym. Arkadiusz Przybysz jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji konferencyjnych dotyczących akumulacji pyłu zawieszonego przez drzewa i krzewy miejskie. Uczestniczył w projektach badawczych związanych z zielenią miejską, gdzie Jego rola polegała przede wszystkim na zbadaniu możliwości wykorzystania roślin do poprawy jakości powietrza w terenie zurbanizowanym. Swoje prace badawcze prowadzi we współpracy z licznymi laboratoriami zagranicznymi, między innymi z Norwegii, Belgii, Włoch, Malezji i Chin.

Treść wykładu podzielona była na:
1. Zanieczyszczenie powietrza w miastach – wprowadzenie: – najważniejsze zanieczyszczenia powietrza; – zanieczyszczenie powietrza na świecie, w Polsce i Warszawie.
2. Pył zawieszony – definicje, skład, powstawanie.
3. Rola zieleni w przestrzeni miejskiej – podstawowe informacje.
4. Drzewa i krzewy jako filtry powietrza – mechanizmy: – jakie cechy drzew i krzewów decydują o wysokiej akumulacji zanieczyszczeń powietrza; – cykl zanieczyszczeń środowiska – roślina – środowiska, co zrobić aby retencja zanieczyszczeń na roślinach była lepsza; – negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na rośliny.
5. Drzewa i krzewy jako filtry powietrza – najważniejsze gatunki: – gatunki polecane; – gatunki problematyczne.
6. Jak najskuteczniej wykorzystać zieleń miejską do poprawy powietrza w terenie zurbanizowanym: – co można zrobić aby zieleń miejska „lepiej oczyszczała powietrze”.

Autor przybliżył wyniki swoich i zespołu badań dla zobrazowania najważniejszych procesów.
Było to kolejne spotkanie KOŚ z bardzo interesującym wykładem o niezwykle aktualnej, ważnej tematyce – za co trzeba podziękować Przewodniczącemu Komisji, Zbigniewowi Chachulskiemu.

(inf. FSNT-NOT, 10.12.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.