ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Na Święta Bożego Narodzenia

Na Święta Bożego Narodzenia

Koleżanki i Koledzy, niniejsze Aktualności otwieramy wierszem, który wraz z serdecznymi życzeniami dla wszystkich przesłał kol. Zbigniew Ślęzak z małżonką. Duch w naszym Stowarzyszeniu nie ginie, skoro tradycja pisania przez Zbyszka Bożonarodzeniowych poezji trwa! Dziękujemy odwzajemniając serdeczności

 

Są Narodziny Jezusa
Mimo koronawirusa

Kończy się rok ten znamienny
W skutki pandemii brzemienny,
Bo wirus wciąż światem rządzi.
Człowiek się broni i błądzi.
Zaleca i zakazuje,
A Covid nadal grasuje.
Dystans, maseczka, higiena
I wciąż ofiary – to cena.
Zmieniają się obyczaje.
Kontakt z bliźnimi ustaje.
Wielkanoc już była trudna,
A wizja poprawy złudna.
Mamy Boże Narodzenie
I duże wciąż zagrożenie.
Czy nowe fale zarazy
Pojawią się więcej razy?
Ludzkość podjęła wyzwanie.
Szczepionka – to rozwiązanie
I cenny prezent na Święta?
Terapia już rozpoczęta!
Nie gaśmy ducha, wytrwajmy!
Wzajemnie się też wspierajmy!
W tych dziwnych okolicznościach
Ścigajmy się w serdecznościach!
Dobra nadzieja już błyska.
W ubogiej szopce kołyska,
A w niej jest Dzieciątko Boże.
Uwierzmy, że nam pomoże!

BN AD 2020
Zbigniew Ślęzak z Anią 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.