ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł mgr inż. Roman Jurczak – Członek Honorowy SITPChem

Zmarł mgr inż. Roman Jurczak – Członek Honorowy SITPChem

Z głębokim  żalem  zawiadamiamy, że w wieku 88 lat w dniu 26 grudnia 2020 r. zmarł mgr inż. Roman Jurczak.

Roman Jurczak (s. Jana) ur. 09.12.1932 r w Łężanach, zamieszkały – Oświęcim ul. Żeromskiego 1, z wykształcenia mgr inż. chemik.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r w Zakładach Chemicznych Oświęcim /późniejsza Firma Chemiczna Dwory S.A., obecnie Synthos S.A. i Synthos Dwory Sp. z o.o./od stanowiska Technika Budowy i następnie do przejścia na emeryturę pracował kolejno na stanowiskach: Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Kierownik Zakładu, Główny Inżynier Produkcji, Szef Produkcji, Szef Obrotu Towarowego, Z-ca Dyrektora ds. handlowych.
Kierował uruchomieniem produkcji acetylenu i jego oczyszczania oraz polistyrenu szczepionego. Brał udział w uruchomieniu produkcji aldehydu octowego, bezwodnika octowego, alkoholu butylowego i izooktylowego. Był konsultantem i uczestnikiem uruchomienia instalacji wyższych alkoholi w ZSRR i Bułgarii. Jest współautorem 76 projektów wynalazczych z tego 24 wynalazki i wzory użytkowe. Wniósł duży wkład w rozwój technologii styrenu i polistyrenu w Zakładach Chemicznych Oświęcim. Jest autorem kilkunastu publikacji w czasopismach technicznych. W czasie swojej długoletniej działalności zawodowej w zakładach chemicznych dał się poznać jako dobry organizator i wspaniały fachowiec, specjalista znający zarówno problemy związane z produkcją jak i handlem i obrotem towarowym.
Po przejściu na emeryturę przez wiele lat pracował jeszcze w firmie zajmującej się handlem chemikaliami.
Do SITPChem wstąpił 1952 r. w którym pełni następujące funkcje:
– od 1960 do 1969 – Członek Zarządu Koła Acetylenopochodnych
– od 1969 do 1972 – Członek Zarządu Oddziału
– od 1972 do 1990 – Z-ca Prezesa Zarządu Oddziału
– od 1986 do 1994 – Członek Sądu Koleżeńskiego przy ZG SITPChem

Roman Jurczak od samego początku swojej przynależności do Stowarzyszenia należał do grona aktywnych członków. Przez wiele kadencji pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału w Oświęcimiu współorganizował pracę oddziału, był inicjatorem konferencji naukowych i spotkań o charakterze techniczno-naukowym. Był wielokrotnie delegatem na Walny Zjazd Oddziału i Stowarzyszenia. Był jednym z współautorów opracowanej w 2007 roku historii 60- lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu, wydanej na CD oraz w formie książki.

Posiadane odznaczenia:
Stowarzyszeniowe
– Honorowa Odznaka SITPChem – 1971
– Srebrna Odznaka NOT – 1973
– Złota Odznaka NOT – 1978
– Honorowe Członkostwo SITPChem – 1994 r
– Medal z okazji 80 lecia SITPChem -2007 r
Państwowe i inne
– Srebrny Krzyż Zasługi – 1955
– Srebrna Odznaka Racjonalizator Produkcji – 1965
– Złota Odznaka „ Zasłużony Racjonalizator Produkcji- 1974
– Złoty Krzyż Zasługi – 1975
– Złota Odznaka „ Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego” -1979
– Medal 40 –lecia PRL – 1985
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1988
– Medal 60-lecia Firmy Chemicznej DWORY – 2005

Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, cieszący się dużym autorytetem, życzliwy, głęboko zaangażowany w sprawy zawodowe i społeczne. Do końca był aktywnym członkiem stowarzyszenia, zawsze mogliśmy liczyć na jego dobre rady i wsparcie. Pomagał nam przy opracowaniu historii naszego oddziału z okazji jubileuszu 60 – lecia. Organizował spotkania byłej kadry technicznej ZCHO.W zmarłym tracimy drogiego kolegę i przyjaciela, animatora pracy stowarzyszeniowej.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 02 stycznia 2021 w Oświęcimiu.

Zarząd Oddziału SITPChem w Oświęcimiu

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.