ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Webinarium Komisji N-T FSNT-NOT ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora ws. działań mających na celu zwiększenie udziału młodzieży w działalności stowarzyszeniowej

Webinarium Komisji N-T FSNT-NOT ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora ws. działań mających na celu zwiększenie udziału młodzieży w działalności stowarzyszeniowej

29 października br. odbyło się Webinarium Komisji N-T FSNT-NOT ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora.) ws. działań mających na celu zwiększenie udziału młodzieży w działalności stowarzyszeniowej.

Webinarium odbyło się na platformie Vms.enot.pl na wniosek Komisji N-T FSNT-NOT ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora. Członkowie Komisji podjęli inicjatywę mającą na celu opracowanie dla SNT oraz Federacji zestawu dobrych praktyk, których stosowanie będzie skutkowało odwróceniem obecnego trendu spadku liczebności członków i ich aktywności społecznej. W tym celu zaproszono do otwartej dyskusji przedstawicieli wszystkich Komisji i Komitetów N-T FSNT-NOT. Spotkaniu przewodniczył Kamil Wójcik – Przewodniczący Komisji, który na wstępie spotkania przedstawił zasadność poruszenia tematu dotyczącego merytorycznych działań, które należy podjąć, celem skutecznego zwiększania udziału młodzieży w działalności stowarzyszeniowej.

Przedstawiciele Komisji i Komitetów N-T FSNT-NOT w trakcie spotkania poruszyli następujące tematy:

Janusz Kowalski (Komisja Młodzieży FSNT-NOT) – zwrócił uwagę na rolę nauczycieli jako zaangażowanych partnerów działających na terenie szkół i podkreślił, że należałoby wykorzystać ten potencjał oraz kontakty; jako przykład wymienił organizowane cyklicznie Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, Warszawskie Dni Techniki, Olimpiadę Wiedzy Technicznej,

Włodzimierz Adamski (Komitet FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej) – zasygnalizował, iż jako organizacja nie jesteśmy tam, gdzie jest młodzież; wskazanym byłoby podążanie śladem Ministerstwa Rozwoju i PARP; na stronie internetowej FSNT- NOT powinien znaleźć się wykaz ekspertów z adresem email (baza ekspertów NOT); targi dla młodzieży – w miastach wystawy (konkurs z nagrodami); wsparcie studenckich kół naukowych, wsparcie studentów w składaniu projektów (programy operacyjne), inwestycja w młodzież (wczesnoszkolna), mentoring.
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/trener-innowacji-dla-kazdego-przedsiebiorcy

Damian Mazur (Komitet N-T FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej) – Rada Młodych Naukowców; dotarcie przez facebook researchdata; młodzi w oddziałach niech zakładają FB i tam organizują fora i seminaria, warsztaty czy spotkania, zwrócił uwagę na małe środki finansowe w kołach; podkarpackie centrum innowacji – openspace dla młodzieży (wyposażone w narzędzia do prac rozwojowych) – wskazał na zasadność zaangażowania się we współpracę z takimi centrami innowacji; przykłady: budowa dronów, małych przydomowych turbin wiatrowych, projektowanie napędów w kołach, ładowarki, magazyny energii itp – pytanie czy nie zrobić tablicy ogłoszeniowej z problemami naukowymi badawczymi oraz zamieszczać ciekawe artykuły na stronie NOT czy w biuletynie, rady gospodarcze przy uczelniach; akcje z niczego – zapraszanie firm i młodych; zintegrowany system kwalifikacji, żeby osoby uzyskiwały kwalifikacje w określonym zawodzie a nie tylko kompetencje

Mirosław Wyszyński (STP w WB, Birmingham) – NOT powinien nadawać uprawnienia
NOT oraz wypracować relacje z biznesem, pokazując, że wartościują i jednoznacznie potrafią wskazać tych, których powinno się przyjmować do pracy; uczestnictwo NOT jako całości w rekrutacji młodzieży do firm; trzeba dać szansę młodzieży do samodzielnego zdobywania sponsorów.

Adam Szymański (Komisja Młodzieży FSNT-NOT, Zespół ds. Programu BPIŚ)- stwierdził, że to co robią TJO należałoby zostawić, bo działają dobrze; Koła naukowe – współtworzenie silnych zespołów. Przekazanie doświadczeń i wiedzy dla tych kół naukowych (model pośredniego kontaktu z odbiorcą końcowym, gdzie ekspert jest w zasobach NOT, a dysponentem eksperta jest koło naukowe (powinien powstać moduł rejestracji kół i wnioskowania o wsparcie eksperckie). Przekazał też informację, iż Zespół ds. BPIŚ (Bezpieczne Praktyki i Środowiska) przy Komisji Młodzieży FSNT-NOT przygotowuje sugestie w tej ważnej akcji kierowanej do młodzieży szkolnej i akademickiej

Stefan Góralczyk (Wiceprezes FSNT-NOT, Komisja Polityki Techniczno-Gospodarczej)-
zwrócił uwagę na fakt, iż dyskusja jest bardzo szeroka.

Janusz Szpytko (Komisja ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora) potwierdził zasadność kwalifikacji w różnych dziedzinach; zacząć od szkół podstawowych, należy dla każdej grupy stworzyć programy edukacji przez zabawę https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/trener-innowacji-dla-kazdego-przedsiebiorcy.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Komisji i Komitetów FSNT-NOT zostali zobligowani do przesłania swoich uwag ws. przewodniego tematu Webinarium oraz doprecyzowanie poruszanych przez siebie kwestii na podstawie otrzymanej notatki, w której zostały one ujęte w formie skrótowej. Planowane jest kolejne spotkanie mające na celu wypracowanie ostatecznego raportu, który zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu FSNT-NOT.

(inf. FSNT-NOT, 17. 11.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.