ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowy budynek dla studentów MUP w Oświęcimiu

Nowy budynek dla studentów MUP w Oświęcimiu

Już jesienią 2022 r. studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Witolda Pileckiego będą mogli uczyć się w trzecim budynku, który jest obecnie remontowany i adaptowany dla potrzeb placówki – poinformowała kanclerz uczelni dr Katarzyna Matusiak.

Remont postępuje. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przy adaptacji zabytkowego budynku w Oświęcimiu wyznaczony jest na marzec 2022 r. i nie mamy żadnych informacji, które wskazywałyby, iż nie zostanie w tym czasie zrealizowany – powiedziała kanclerz.

Dr Matusiak poinformowała, że studenci będą mogli rozpocząć naukę w nowym budynku już z początkiem roku akademickiego 2022-2023. Koszt robót budowalnych to ok. 35 mln zł. Do tego dojdzie wyposażenie. Inwestycja jest finansowana m.in. z pieniędzy przekazanych z ministerstwa nauki, które przeznaczyło na ten cel 22,5 mln zł, oraz z funduszy zarobionych przez uczelnię. Obecnie remontowany budynek jest trzecim w kompleksie uczelnianym. Wszystkie powstały przed wojną. Obecnie remontowany budynek jest największy; jego powierzchnia to ok. 10 tys. m kw. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Od wielu lat stał pusty.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego powstała w 2005 r. Kształci studentów na kilkunastu kierunkach. W jej murach studiuje blisko 2 tys. osób.
(inf. Onet.pl, 15.11.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.