ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją nr 9/2020

Ochrona przed Korozją nr 9/2020

W tekście Od Redakcji w wydaniu 9/2020 Ochrony przed Korozją czytamy m.in.:

W 2018 r. znowelizowano wszystkie osiem części ISO 12944 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich i opracowano nową, dziewiątą część dotyczącą konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu (offshore). Znowelizowane normy wdrażano stopniowo, w latach 2019–2020, w języku polskim jako PN-EN ISO 12944. Piąta część normy ISO, dotycząca wyboru systemów powłokowych, została znowelizowana ponownie w roku 2020. Normy poprawiono pod względem technicznym i edycyjnym – wprowadzono w nich wiele zmian bardziej lub mniej istotnych pod względem ochrony przed korozją, jak również drobnych zmian redakcyjnych. W poszczególnych częściach nowej wersji normy zaktualizowano odniesienia do norm oraz zaktualizowano lub dodano bibliografię (spis norm).Więcej w: Nowelizacja normy ISO 12944 .

Nowości

25 największych producentów farb w Europie – Ranking 2020

Artykuły naukowe 

Mechanical and anticorrosion efficiency of organic coatings with polyaniline phosphate and polypyrrole phosphate modified pigments.

Problemy wykonawcze w zabezpieczeniach ogniochronnych

W wydaniu 9/2020 także: Artykuły promocyjne; Nowe wydawnictwa oraz Z prasy technicznej

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.