ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

X edycja Konkursu FSNT-NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty  innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”.

X edycja Konkursu FSNT-NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty  innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne  „Laur Innowacyjności” jest promocja nowoczesnych produktów, technologii  i usług. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki. Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.
Organizatorem Konkursu jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

1) Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
2) Ekologia i efektywność energetyczna;
3) Energetyka, elektrotechnika;
4) Górnictwo i hutnictwo
5) Informatyka, oprogramowanie;
6) Automatyka;
7) Mechanika, maszyny i urządzenia;
8) Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, Chemia;
9) Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna;
10) Technika wojskowa;
11) Logistyka, transport, komunikacja;
12) Włókiennictwo, inżynieria materiałowa;
13) Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.

Regulamin konkursu wraz z materiałami zgłoszeniowymi dostępny jest na stronie:
www.laurinnowacyjnosci.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 listopada 2020r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.
(inf. http://www.laurinnowacyjnosci.pl/27.09.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.