ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii Edycja 2019/2020

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii Edycja 2019/2020

Na Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii (edycja 2019/2020) do Zarządu Głównego SITPChem wpłynęło 10 prac z pięciu uczelni. Zostało sformułowane Jury Konkursu, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, a członkami są: dr inż. Marek Domoradzki (wiceprezes ZO SITPChem/Łódź); dr inż. Piotr Grzybowski (Prezes ZO SITPChem Warszawa); mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (wiceprezes ZG SITPChem, prezes ZO SITPChem Gliwice); dr Marzanna Kurzawa (SITPChem O/Toruń); dr inż. Artur Maciej (SITPChem O/Gliwice); mgr inż. Tadeusz Szczęśniak (Prezes O/Bydgoszcz).
Sekretarz Jury – mgr inż. Anna Bieniecka (ZG SITPChem).

Ustalono też sposób przekazania dyplomów i nagród Laureatom edycji 2018/2019 (miały one być wręczane podczas ETCC2020 w Krakowie, we wrześniu br.). Kol. Anna Bieniecka (wspólnie z kol. Jerzym Kropiwnickim prowadząca w ZG SITPChem sprawy Konkursu) poinformowała, że zostały przygotowane dyplomy, nagrody i pisma do Laureatów poprzedniej edycji oraz ustalono elektroniczną ocenę prac w tegorocznej edycji. O przebiegu oceny prac i wynikach Konkursu będą przekazywane sukcesywne informacje.
Jednocześnie zostało wysłane pismo do PT Dziekanów wydziałów chemicznych promujące Konkurs SITPChem i zachęcające do udziału w edycji 2020/2021. Informacje i regulamin Konkursu są opublikowane na https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konkursy/.

Zachęcamy wszystkich do zainteresowania i promocji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii we wszystkich uczelniach w Polsce.
(inf. SITPChem, październik 2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.