ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Biuletyn PIPC Bezpieczna Chemia

Biuletyn PIPC Bezpieczna Chemia

Trzecie w 2020 roku wydanie Biuletynu Bezpieczna Chemia – publikacji tworzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, jest poświęcone m.in. panującej od początku bieżącego roku pandemii COVID-19, jej skutkom oraz praktykom wdrażanym przez firmy przemysłu chemicznego, a także nowym wyzwaniom związanym z postępującymi trendami rozwoju technologicznego.

 


http://www.programbezpiecznachemia.pl/aktualnosci/polecamy-iii-numer-biuletynu-bezpieczna-chemia,p8961079, 18.10.2020

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.