ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dedykowane videoposiedzenie Prezydium ZG SITPChem – poświęcone pozyskiwaniu nowych członków Stowarzyszenia i zwiększeniu aktywności

Dedykowane videoposiedzenie Prezydium ZG SITPChem – poświęcone pozyskiwaniu nowych członków Stowarzyszenia i zwiększeniu aktywności

30 września br. spotkali się członkowie Prezydium ZG SITPChem, by poświęcić czas na dyskusję o aktywności Stowarzyszenia i pozyskiwaniu nowych członków organizacji. Tematy te są wnoszone praktycznie na wszystkich posiedzeniach Prezydium, ale napięty program spotkań, mnogość spraw bieżących, nie pozwalają na rozwinięcie tematu. Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak zaproponował więc spotkania członków Prezydium dedykowane najważniejszym, bieżącym tematom. Pierwszym z nich była właśnie dyskusja 30 września br.

Oprócz trzech usprawiedliwionych Kolegów, przed komputerami zasiedli wszyscy członkowie Prezydium oraz Przewodniczący GKR i Rzecznik prasowy SITPChem. Prezes Jerzy Klimczak przywitał zebranych, przypominając, że temat spotkania – pozyskiwanie nowych członków i zwiększenie aktywności SITPChem – był wielokrotnie przywoływany, przede wszystkim przez kol. Jerzego Kropiwnickiego, ale także przez Koleżanki i Kolegów z wielu Oddziałów. Proponując taką monotematyczną formułę spotkania, można liczyć na sformułowanie problemów i propozycji ich rozwiązania najtrafniej. Prezes zwrócił też uwagę na szczególnie trudne okoliczności działania Stowarzyszenia w czasie pandemii i zwolnienia lub wręcz braku możliwości działania w ogóle; nie odbywają się konferencje naukowo-techniczne, ani szkolenia; bardzo ograniczona jest praca energetycznych komisji kwalifikacyjnych; SITPChem był zmuszony zmienić/przesunąć termin ETCC2020; bardzo ograniczona jest możliwość spotkań i wzajemnych kontaktów. Oczywiście bardzo szybko SITPChem poradził sobie z elektronicznym porozumieniem członków SITPChem i videospotkań Prezydium i Zarządu Głównego, ale nie może to zastąpić bezpośrednich kontaktów, zwłaszcza podczas szkoleń i konferencji. Trudno nie zauważyć wynikających z takiej sytuacji konsekwencji finansowych dla całej organizacji.

Kol. Józef Kozieł z O/Cieszyn wspomniał o bardzo korzystnej dla SITPChem współpracy z młodzieżą szkolną i nauczycielami chemii; generalnie kol. Kozieł jest zdania, że niezbędna jest szeroka informacja (papierowa, internetowa, na stronach www stowarzyszeń, uczelni, także w formie ulotek i newslettera) o działalności Stowarzyszenia. Informacja powinna być zwięzła, ale przekonywująca i zwracająca uwagę formą graficzną i zwięzłą treścią, skierowującą osoby zainteresowane pod konkretny adres/telefon/mail – osoby która udzieli wszystkich niezbędnych informacji o SITPChem. Taką ulotkę trzeba wydrukować w dużym nakładzie, w różnych formatach (od plakatu do zakładki książkowej) i rozprowadzać we wszystkich miejscach aktywności Stowarzyszenia (podczas spotkań, konferencji, w strukturach FSNT-NOT, zebrań i szkoleń); powinny być dostępne na wydziałach chemicznych wyższych uczelni, w firmach i instytucjach chemicznych. Kol. Kozieł zaproponował także przygotowanie uchwały ZG SITPChem pozwalającej na przyjmowanie jako członków SITPChem uczniów szkół średnich.
Kol. Jerzy Marcinko z O/Puławy omówił zmieniającą się sytuację współpracy oddziału z Grupą Azoty i zaproponował sformułowanie przez ZG SITPChem szerokiej informacji o SITPChem i przekazanie jej firmom Grupy Azoty. Kol. Anna Bieniecka, wspominając zaangażowaną współpracę członków Koła Naukowego przy Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w realizacji projektu Słoneczna Chemia, zaproponowała powrót do takiego działania i zainteresowanie członków kół naukowych uczelni współpracą z SITPChem.

Kol. Jerzy Kropiwnicki zaproponował 10 punktów – do rozważenia i szczegółowego rozpracowania. Są to:
1. Zaktualizować  system funkcjonowania zespołu rzeczoznawców
2. Zaktualizować/stworzyć zespoły specjalistów w Oddziałach
3. Zwiększać rangę specjalistów i rzeczoznawców
4. Podjąć próbę wygłaszania na Wydziałach i in. odczytów/wykładów dla studentów ostatnich lat nt. Stowarzyszenia – znaczenia i rangi
5. System nagród i wyróżnień dla członków SITPChem  ułatwiających awans czy podnoszących autorytet, znaczenie w środowisku……
6. Powrócić coroczne wydawanie kalendarzyków, kalendarzy i in. o tematyce chemicznej dla chemików, poradników…
7. Przygotować materiały reklamowe – plakaty, ulotki i in. dla absolwentów chemików
8. Prowadzić akcję dotyczącą znaczenia chemii w świecie; wyeliminować powiedzenie negatywne „to wszystko chemia”
9. Podjąć próby zwiększania znaczenia i rangi SITPChem w jednostkach nadrzędnych (np. w ministerstwach)
10.Ścisła współpraca z FSNT-NOT, na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Kol. Kropiwnicki zadeklarował gotowość do dyskusji i współpracy.

W dyskusji ważnym akcentem było wykorzystywanie eksperckiej wiedzy członków SITPChem, poprzez zdynamizowanie działalności Zespołu Rzeczoznawców SITPChem oraz pozyskiwanie tytułu Eksperta NOT. Wspominano także o istotnej dla bieżącej działalności SITPChem historii organizacji, przywoływania polskich twórców chemii i przemysłu Chemicznego. Z historii SITPChem można niezmiennie czerpać i łączyć ją z bieżącą aktywnością.

Przypomniano jeszcze o trzech czasopismach, których właścicielem jest SITPChem, i wskazywano na możliwie najszersze i najlepsze ich wykorzystanie w realizacji celów Stowarzyszenia.
Kol. Prezes podziękował uczestnikom za wspaniałe spotkanie, za głosy w dyskusji i wielkie zaangażowanie; uznał, że pomimo obiektywnych bieżących trudności ten zapał i propozycje działania dobrze wróżą przyszłości Stowarzyszenia. Wspomniał, że takie dedykowane posiedzenia Prezydium ZG SITPChem będą kontynuowane.

(inf. SITPChem, październik 2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.