ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ETCC2020 odbędzie się w 2021 roku – zmiana terminu

ETCC2020 odbędzie się w 2021 roku – zmiana terminu

Z powodu światowych restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2, termin kongresu ETCC2020 – European Technical Coatings Congress został zmieniony. Kongres odbędzie się w dniach 03-05 września 2021 w Krakowie.
Wszystkie dotychczasowe warunki i ustalenia, w tym:

  • Rejestracja do udziału w kongresie
  • Dokonane opłaty kongresowe
  • Przesłane wystąpienia w trakcie kongresu; referaty oraz postery
  • Rejestracje do udziału w wystawie
  • Zgłoszenia do sesji „Summer School” dla młodych naukowców

Pozostają ważne w nowym terminie Kongresu ETCC2020.

W odniesieniu do Kongresu ETCC2020, prowadzone na bieżąco następujące działania:
1.Przesłanie informacji e-mailowej w językach: polski (w kraju) i angielski łącznie do ponad 2500 adresów na całym świecie. Celem jest zachęcanie do udziału oraz możliwość zgłaszania dalszych referatów, posterów, udziału w wystawie, zachęcanie młodych naukowców.

Treść informacji:
ETCC2020 – European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org)
odbędzie się w dniach 03-05 września 2021 w Krakowie. Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych. Dziękujemy za zainteresowanie Kongresem.
Zgłaszanie abstraktów referatów i posterów – dodatkowy termin 30 grudnia 2020. Szczegóły na www.etcc2020.org/en/congress/application-docs
Prosimy o przekazanie informacji o ETCC2020 współpracownikom i osobom zainteresowanym.

 
Tu są Innowacje i Wymierne Korzyści:

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce.

ETCC2020 jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń technicznych i naukowych, platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni.  Będzie ono doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.

Szczegółowe informacje: www.etcc2020.org  Kontakt e-mailowy: etcc2020@sitpchem.org.pl
2. Kontakty z czasopismami krajowymi i zagranicznymi poprzez wysyłanie informacji do publikacji w czasopismach i newsletterach.
3. Przygotowywana jest do druku nowa ulotka i plakat kongresu uwzględniającej nową datę imprezy
4. Przygotowywane jest zaproszenie do współpracy z Politechniką Wrocławską.
5. Na bieżąco uzgadniane są sprawy sponsorskie kongresu.
6. Ustalono, że uroczysta kolacja podczas ETCC2020 odbędzie się w restauracji „Stara Zajezdnia” w Krakowie.
7. Prowadzone są także ustalenia w sprawach organizacyjnych konferencji międzyzjazdowej SITPChem w trakcie kongresu.

Więcej informacji na stronie: www.etcc2020.org
(inf. J.Kozieł, 5.10.2020 oraz etcc2020.org)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.