ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

VII Kongres PIPC „Polska Chemia”

VII Kongres PIPC „Polska Chemia”

VII Kongres organizowany przez PIPC „Polska Chemia” odbył się 16 września 2020 zdalnie, ze Studia TV poprzez streaming.

Poruszono interesujące zagadnienia, w tym m.in. z obszarów:
Polska chemia w czasie i po pandemii – ocena i priorytety branży

  • Unijne ambicje klimatyczne a nasze możliwości
  • Zielona energia polskiej chemii
  • Inwestycje obecnych czasów – jaki będzie przemysł przyszłości? Kluczowe inwestycje polskiej chemii
  • Narzędzia 4.0 codziennością i przyszłością polskiej chemii
  • Siły napędowe innowacji – wyzwania stojące przed branżą i społeczeństwem
  • Ludzie i wiedza niezbędnym ogniwem tworzenia innowacji
  • Zielone ambicje Europy w obecnej sytuacji gospodarczej polski. Zielone trendy, czy przemysł jest gotowy na zmiany?
  • Bezpieczeństwo żywnościowe polski – znaczenie zrównoważonej chemii
  • Sposoby na bezpieczeństwo w przemyśle

W prezentacjach wzięli udział eksperci zagraniczni, dyrektorzy największych firm chemicznych, eksperci z różnych branż w kraju.
Można było zapoznać się z aktualnymi dużymi inwestycjami w grupie Azoty  w Policach (polipropylen)  oraz w Anwilu we Włocławku (nawozy). Informowano o spadkach sprzedaży i zatrudnieniu w chemii w związku z Covid-19. Prezentowano podejście do innowacji.

Przewijały się problemy związane z aktualnymi wyzwaniami: transformacja gospodarcza, rewolucja przemysłowa, Przemysł 4.0, digitalizacja przemysłu, sztuczna inteligencja, troska o bioróżnorodność, ekoprojektowanie, rozszerzona odpowiedzialność producenta, gospodarka w obiegu zamkniętym, zarządzanie zmianą i wiele innych.
Szereg istotnych i ciekawych wypowiedzi ekspertów stanowiły istotną wartość tej imprezy.

Mam nadzieję, że członkowie SITPChem skorzystali z możliwości bezpłatnego udziału w tym Kongresie. Dla nas chemików współczesne problemy i wyzwania branży chemicznej powinny spotykać się z zainteresowaniem, a mogą może być elementem dyskusji w ramach naszego Stowarzyszenia

(inf. Józef Kozieł, 16.09.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.